Kirjasto updated

Mikä rooli kirjastoilla on tulevaisuudessa, kun tieto tallentuu kirjojen sijaan yhä enemmän verkkoon?

Juuri tästä kysymyksestä lähti liikkeelle Helsingin kaupunginkirjaston ja Demos Helsingin Kirjasto updated -projekti, jossa kehitettiin yhdessä 15-29-vuotiaiden nuorten kanssa tulevaisuuden kirjastoa. Taustalla on ajatus, että tulevaisuudessa kirjasto voisi toimia kyvykkyyksien vahvistajana. Kirjastossa asiakkaat voivat kokeilla uusia asioita, kehittää ajatuksiaan, kohdata muita ja oppia vertaisiltaan.

Kehittyvä kirjasto -projektin aikana järjestettiin kaksi ryhmähaastattelua ja kaksi työpajaa 15-29-vuotiaille helsinkiläisille. Työmenetelminä käytettiin havainnointeja, haastatteluja ja asiakasprofiileja.

Parin kuukauden tiiviin työskentelyrupeaman tuloksena nuorten tarpeet näkyvät entistä vahvemmin osana kirjaston toimintojen, palveluiden ja sisältöjen kehittämistä.

Kuva: Helsingin kaupunginkirjasto