Ilmaston lämpeneminen tuo rahaa – Suomi vaarassa pudota kelkasta

Talouden taantuma herättää huolta, ja samalla meitä muistutetaan, että ilmaston lämpeneminen on se todellinen kestävyysvaje. Ratkaisut molempiin löytyvät samasta osoitteesta.

Luuletko Suomen olevan ilmaston lämpenemisen torjunnan edelläkävijä?

Erehdyt.

Suomi ei pärjää ilmastotoimien vertailuissa erityisen hyvin. Esimerkiksi arvostetussa The Climate Change Performance Indexissä Suomi on sijalla 32. Toinen pohjoismaa Tanska on listan kärjessä.

Samaan aikaan muualla: Kööpenhaminan tavoite on olla hiilineutraali kymmenen vuoden kuluttua (Helsingin 35 vuoden kuluttua) ja Kiinan uusiutuvan energian investoinnit kasvoivat 31 prosenttia vuosien 2013 ja 2014 välillä. Kiina listataan kaikkein houkuttelevimmaksi uusiutuvan energian valtioksi, kun taas Suomi sijoittui samassa listauksessa sijalle 36.

Tanska ja Kiina ovat ymmärtäneet, että ilmastonmuutokseen tehtävät investoinnit ovat aidosti kannattavia.

Suomi kamppailee taloudellisen taantuman kanssa ja samalla ilmaston lämpeneminen uhkaa koko elämäntapaamme. Investoinnit uusiin puhtaisiin ratkaisuihin kuten uusiutuvaan energiaan ratkaisisivat molemmat ongelmat: ne synnyttävät uutta taloudellista toimeliaisuutta ja hillitsevät ilmaston lämpenemistä.

Miten tilanne sitten voisi muuttua Suomessa?

Demos Helsingin ja Sitran tutkimustyön mukaan on lähestyttävä portinvartijoita. Portinvartijat ovat tahoja, joilla on asemansa kautta mahdollisuus vaikuttaa suuren ihmisjoukon toimintaan. Portinvartijat vaikuttavat muun muassa kaupunkikehittämiseen, maankäyttöön, kotitalouksiin ja energia-alaan.

pv-kuva

Kuva: Portinvartijat vaikuttavat kotitalouksiin, kaupunkeihin, energia-alaan ja maankäyttöön

Portinvartijamallin ytimessä on, että puhutaan oikeille ihmisille ja tuodaan heidät yhteiseen työskentelyyn. Sitra ja Demos Helsinki ovat kartoittaneet ihmisiä ja organisaatioita koko Suomen laajuudelta. Listalta löytyytoimitusjohtajia, matkailuyrittäjiä, omakotitaloasujia ja aktivisteja. Uutta vaurautta synnyttäviä ratkaisuja ovat jakamistalouden palvelut, hajautettu energiantuotanto, hiilineutraalit rahastot, älykäs kaupunkikehitys, avoin data ja radikaalit teknologiat.

Yritysten näkökulmasta on takuulla kiinnostavaa kuulla, että suuri enemmistö suomalaisista kaipaa vähähiilisiä kuluttajapalveluja, mutta tarjontaa on heikosti. Nyt on käveltävä kehitysjohtajan huoneeseen ja yhdessä paljastettava, miten ilmastonmuutos kääntyy uudeksi liiketoiminnaksi.

Kuva: innovaatioiden portinvartijoita

On tärkeää ymmärtää, että hiilineutraaliuden aikaansaamiseksi tarvitaan mukaan monenlaisia ihmisiä. Esimerkiksi Saksassa maanviljelijät ovat olleet merkittävä hajautetun energiantuotannon portinvartijaryhmä, joka on kehittänyt uusiutuvasta energiasta uuden paikallisen elinkeinon.

Tulevaisuuden maailmassa menestyvät ne alueet, jotka onnistuvat luomaan ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Tämä on viesti Suomen hallitukselle, toimitusjohtajille, järjestöille ja kotitalouksille: Aikamme suurin haaste voi olla Suomen suuri mahdollisuus. Se kuitenkin edellyttää, että kaikki yhteiskunnan eri alueiden portinvartijat tuodaan työhön mukaan.

Portinvartijoiden avulla Suomesta tulee ilmastonmuutoksen torjunnan mallimaa ja menestyjä.