LIKSA – Liikennekokeilujen sparraus

Liikenne ja siihen liittyvät palvelut ovat murroksessa.

LIKSA eli Liikennekokeilujen sparraus on Demos Helsingin liikenne- ja viestintäministeriölle (LVM) tekemä hanke, jolla tähdätään suomalaisten liikennekokeilujen vaikuttavuuden sekä kokeilevan toimintatavan lisäämiseen ministeriön sisällä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on jo ottanut edelläkävijäaskeleita Liikennelabra-hankkeellaan, jonka tavoitteena on edistää älyliikenteen palvelumarkkinan syntymistä. Suomessa on myös käynnissä sekä suunnitteilla laaja ja monipuolinen joukko liikenteeseen kytkeytyviä kokeiluja. LIKSA-hanke tuo liikennekokeilujen tekijöitä yhteen sekä tarjoaa heille laadukasta ja monialaista asiantuntijatukea kolmen sparrausklinikan avulla.

LIKSA-hankkeen pohjaselvityksen ja sparrausklinikoiden oppien pohjalta analysoidaan liikennekokeilujen haasteita, käytänteitä ja laatukriteereitä. Hankkeen päätteeksi laaditaan kokeiluopas, joka antaa hyvät eväät kaikille liikennekokeilujen toteuttajille.

Ota yhteyttä:

Mikko Annala
Tutkija, Demos Helsinki
mikko.annala@demoshelsinki.fi
+358 40 778 6062