Suomen ensimmäinen riippumaton ajatushautomo Demos Helsinki täyttää 10 vuotta

Yhdistyspohjainen ajatushautomo Demos Helsinki juhlii huomenna torstaina kymmenvuotista taivaltaan. Juhlien ja koko juhlavuoden teemana on #yhdessä.

Vuonna 2005 perustetun tutkimuslaitoksen raporttien ja kokeiluhankkeiden toistuvana teemana on ollut ihmisten kyky synnyttää yhteiskunnallisia ratkaisuja yhdessä. “Margaret Thatcher julisti 1980-luvulla, että ei ole yhteiskuntaa, on vain miehiä ja naisia ja heidän perheitään. 2000-luvun kehitys on kääntänyt tämän väitteen oikeastaan päälaelleen: ei ole yksilöitä, on vain ihmisiä yhdessä”, taustoittaa Aleksi Neuvonen, Demos Helsingin toinen perustaja ajatushautomon kiinnostuksen kohteita. “Aloitimme toimintamme vuonna 2005. Samaan aikaan alettiin puhua laajemmin web 2.0:sta, sosiaalisesta mediasta ja käyttäjien synnyttämästä sisällöstä. Tämä ohjasi katsomaan koko yhteiskuntaa ja sen kehitystä uudella tavalla: ihmisten yhdessä tekemisenä”.

Sittemmin Demos Helsinki on rakentanut mainetta yhteiskehittämisen (engl. co-creation) menetelmien kehittäjänä ja soveltajana. “Yhteiskehittäminen perustuu ajatukseen, että erilaisten sidosryhmien yhdessä tekemä kehitystyö tuottaa arvokkaampia lopputuotteita”, kertoo Demos Helsingin yhteiskehittämistä johtava Outi Kuittinen. Tätä lähestymistapaa ajatushautomo on soveltanut sadoissa työpajoissa, joissa on kehitetty niin startup-yritysten liikeideoita, kuntien palveluita kuin yritysten ja yliopistojen strategioitakin. “Uskomme, että organisaatiot ja koko yhteiskunta voivat vahvistua merkittävästi, jos opimme synnyttämään ratkaisuja erilaisissa tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa”, Kuittinen jatkaa.

Demos Helsingin toimintaa motivoi pyrkimys yhteiskunnalliseen kehitykseen. “Toimintamme pyörii hankerahoituksella, jonka takana on maksava asiakas. Toimeksiantajan lisäksi työllämme on kuitenkin aina myös toinen asiakas – yhteiskunta. Teemme vain asioita, jotka kehittävät yhteiskuntaa mielestämme oikeaan suuntaan: edistävät luonnonresursseja älykkäästi käyttävää taloutta tai kanavoivat ihmisten osaamispotentiaalia yhteiskunnallisten ratkaisujen löytämiseen”, kuvailee toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen Demos Helsingin linjaa.

Tänä vuonna Demos Helsinki soveltaa toisen asiakkaan periaatettaan uudella tavalla: Käynnissä on avoin haku, jossa ajatushautomon työpanosta on jaossa ilmaiseksi kymmenelle organisaatiolle. “Idea tähän työvoiman lahjoittamiseen tuli Demos Helsingin Facebook-ryhmästä”, kertoo Aleksi Neuvonen. Valittujen projektien tulee liittyä inhimillisten voimavarojen parempaan käyttöön tai yhteiskunnan resurssiviisauteen. “Yhteistyön halutaan edistävän niitä asioita, joiden takia Demos Helsinki on olemassa”, Neuvonen summaa. Hakemuksia on tähän mennessä saapunut useita kymmeniä.

Ensimmäiset kuusi yhteistyöhanketta valittiin kesän aikana. Syksyn aikana Demos Helsinki työskentelee ainakin Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n, Suomen Mehiläishoitajain Liiton, Mediakasvatusseuran, Barnavårdsföreningenin, Eksytään yhdessä -hankkeen sekä Helen oy:n kanssa. Demos Helsingin lahjoittamaa työaikaa voi yhä hakea. Loput neljä yhteistyökumppania valitaan syksyn aikana.