Tutkimushanke ehdottaa kokeilujen hyödyntämistä yhteiskunnallisen ohjauksen suunnittelussa

Design for Government -hankkeen tavoitteena on ollut luoda kokeilukulttuurin edistämiselle perustaa valtionhallinnossa. Hankkeessa on selvitetty miten julkista sektoria voitaisiin uudistaa ihmislähtöisesti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tänään 17. kesäkuuta julkistetussa hankkeen loppuraportissa ehdotetaan muun muassa hallitusohjelmaan kytkeytyvää kaksivuotista kokeiluohjelmaa, jossa yhteiskunnallisia tavoitteita edistetään hyödyntämällä käyttäytymisperusteisia lähestymistapoja. Ohjelmalla varmistettaisiin kokeilujen hyöty ja valtionhallinnossa tapahtuvista kokeiluista saadun oppimisen kertyminen.

Design for Government -hankkeen ehdottamassa mallissa lähdettäisiin kartoittamaan laajapohjaisesti eri yhteiskunnan toimijoilta, kuten järjestöiltä, kunnilta ja yrityksiltä, olemassa olevia kokeiluja ja ratkaisuja. Ehdotettu toimintamalli kytkeytyisi Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan. Hallitusohjelman tavoitteiden toimeenpanoa vahvistettaisiin arvioimalla ohjauksen käyttäytymisvaikutuksia.

“Kehittämämme toimintamalli hyödyntää kokeiluja, käyttäytymistieteellisiä menetelmiä ja muotoiluajattelua. Tavoitteena on, että lainsäädännössä ja muussa hallinnossa osattaisiin aiempaa paremmin ennakoida sitä, miten ohjaus todellisuudessa vaikuttaa ihmisen arkeen”, sanoo Demos Helsingin tutkija Juha Leppänen.

Tutkija Leppäsen mukaan kokeilujen järjestelmällinen hyödyntäminen auttaisi myös parempien ja ihmislähtöisten päätösten tekemisessä.

Valtioneuvoston kansliaan ehdotetaan hankkeen loppuraportissa sijoitettavaksi kokeilufasilitaattoritoiminto, jonka tehtävänä olisi muun muassa tukea eri toimijoita, erityisesti ministeriöitä kokeilutoiminnassa sekä kerätä, dokumentoida ja saattaa hyödynnettäväksi olemassa olevaa ja kokeilutoiminnan kautta syntyvää tietoa.

Design for Government -hanke on osa valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeesta on vastannut ajatushautomo Demos Helsinki kumppaneinaan tutkimuspaja Avanto Helsinki ja Aalto-yliopisto.

Design for Government -kokeiluilla ihmislähtöistä ohjausta –loppuraportti (pdf)

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta http://vn.fi/teas

Lisätietoja: tutkija Juha Leppänen, Demos Helsinki, p. 040 700 6585 sekä tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 166