Global Consumer Cleantech Opportunities

Global Consumer Cleantech Opportunities oli Tekesin tilaama hanke, jonka Demos Helsinki ja Solved toteuttivat yhteistyössä. Selvitys valottaa asiantuntijahaastattelujen, yrityskartoituksen sekä ajuri- ja megatrendianalyysin keinoin kuluttajapuolen cleantechin kiinnostavimpia markkina-alueita, liiketoimintamalleja ja yritysesimerkkejä. Päätarkoituksena oli kartoittaa suomalaisten kuluttaja-cleantechin vahvuudet maailmanlaajuisilla markkinoilla sekä tehdä toimenpide-ehdotuksia suomalaisten yritysten tukemiseksi.