Terveys 2050 -skenaarioissa terveydenhuolto jätetään taka-alalle

Terveyden edistämisen keinot ovat kovaa vauhtia laajentumassa. Terveys ymmärretään yhä enemmän toimintakykyisyytenä, ei vain sairauden poissaolona. Terveyttä edistämässä on perinteisten terveydenhuollon ammattilaisten ohella kasvava joukko terveysvalintoja edistäviä yrityksiä, teknologiakehittäjiä ja vertaisryhmiä. Tämä terveyskentän ja -kulttuurin moninaistuminen näyttää tulevaisuudessa vain kiihtyvän. Tätä kehitystä kuvataan Demos Helsingin maanantaina 1.6. 2015 julkaistun Terveys 2050 -raportin tulevaisuusskenaarioissa.

Terveys 2050 -raportin neljä skenaariota rakennettiin työpajasarjassa, johon osallistui yli sata  asiantuntijaa. Skenaarioprosessin tavoitteena oli ymmärtää terveyden muutosta ennen kaikkea ihmisten ja arjen kannalta. Uudet teknologiat, kuten terveystietojen mittaaminen ja erilaiset älyratkaisut ovat yksi osa muutosta.

“Usein terveyskeskustelussa keskitytään järjestelmiin ja rakenteisiin. Helposti unohtuu, että ihminen on terveyden tärkein subjekti. Ihmisten terveyteen liittyvää käyttäytymistä muuttavat jopa terveydenhuoltojärjestelmää enemmän monet muut arjessamme tapahtuvat suuret muutokset”, sanoo projektijohtaja Satu Korhonen.

Terveys 2050 -skenaarioissa pureudutaan terveyskeskustelun polttaviin kysymyksiin, joita ikääntymisen, digitalisoitumisen ja kaupungistumisen kaltaiset ilmiöt muuttavat juuri nyt rajusti.  Mikä rooli on valinnanvapaudella terveyden edistämisessä? Mitä mahdollisuuksia tarjoaa henkilökohtainen terveysdata? Miten ihmisten toimintakykyä vahvistetaan työelämässä ja vapaa-ajalla?

“Terveellisten valintojen tekemisestä voidaan tehdä entistä helpompaa tulevaisuuden Suomessa. Se edellyttää sitä, että perinteinen terveyskenttä avautuu yhteistyöhön palvelujen käyttäjien ja uusien, ihmislähtöisten teknologioiden kehittäjien kanssa. Tällöin voidaan tehdä todella merkittävä hyppäys kohti ennaltaehkäisyyn suuntautunutta terveydenhuoltojärjestelmää ja hallitusohjelmassa peräänkuulutettua tuottavuushyppäystä”, Korhonen jatkaa.

 

Aineistoja:

Terveys 2050 – Neljä skenaariota ihmislähtöisestä terveydesta ja valinnanvapaudesta

Terveyden tulevaisuus -pohjaselvitys

Skenaariot ovat puolitoista vuotta sitten alkaneen Terveyden tulevaisuudet -hankkeen lopputulos. Kuudessa työpajassa yli 140 terveyden asiantuntijaa, päättäjää, tutkijaa ja toimijaa pureutuivat siihen, miten visioon “Koettu terveys tuplaantuu kustannuksia kasvattamatta” päästään vuoteen 2050 mennessä neljässä erilaisessa tulevaisuuskuvassa. Skenaariotyön taustalle tehtiin selvitys suomalaisten terveydestä, valinnanvapaudesta ja niihin vaikuttavista muutosilmiöistä.

Lisätietoja:

Satu Korhonen, tutkija, 044 500 8228, satu.korhonen@demoshelsinki.fi