Demos Helsinki mukana uudistamassa kansalaisten vaikuttamispalveluja

Vaikuttamista pitäisi voida tehdä juuri siinä paikassa ja sillä hetkellä, kun idea tai ehdotus tulee mieleen”, oli osallistujien yhteinen visio oikeusministeriön koolle kutsumissa työpajoissa. 20.4. ja 23.4. pidetyt työpajat liittyivät Demokratia.fi-sivuston uudistamisprojektiin.

Työpajan toteutuksesta vastasivat Demos Helsinki ja Steep Interactive sekä 40 henkilön monipuolinen osallistujajoukko, joka koostui eri alan asiantuntijoista ja aktiivisista kansalaisista. Paikalla oli kansalaisia, kansalaisvaikuttajia, yhdistysaktiiveja, virkamiehiä, osallistumisen asiantuntijoita ja median edustajia.

Demokratia.fi-työpajaDemokratia.fi kokoaa yhteen osoitteeseen kaikille avoimia päätöksentekoon vaikuttamisen palveluja, joita ovat otakantaa.fi, kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, nuortenideat.fi ja lausuntopalvelu.fi. Sivuston yksittäiset palvelut tarjoavat jo nyt suositun tavan osallistua; esimerkiksi kansalaisaloite.fi-palvelussa käytiin viime vuonna 3,1 miljoonaa kertaa.

Mutkattoman vaikuttamisen visiosta ollaan kuitenkin vielä muutaman askelen päässä. Tiedon löytämisen ja jakamisen helppous sekä esteettömät sivustot ovat esimerkkejä kehittämistyölle asetetuista tavoitteista, joita työpajan avulla selvitettiin.

Ennen kaikkea työpajoissa kuitenkin käsiteltiin kysymyksiä “miksi”, “miten” ja “mikä”. Miksi vaikuttamisen palveluja käytetään? Miten tieto vaikuttamisen palveluista kannattaa tuoda esille? Mikä olisi paras ominaisuus kansalaisvaikuttamisen etusivulla?

Demokratia.fi-työpajan tuloksiaTyöpajojen antia olivat muun muassa esimerkkejä aiheista, joita palvelun pitäisi voida edistää, vaatimuslista verkkosivuille ja
parhaimpien ominaisuuksien kokoelma. Osallistujat halusivat käyttää verkkosivuja mm. seuraavien asioiden edistämiseen: “Espoon pyörätieverkko kaipaa vahvistusta” ja “pitäisi olla laitonta, että asukkaita ei kuulla uusia asuinalueita suunniteltaessa”.

Hyvä verkkopalvelu taas on ”hauska käyttää” ja “soveltuu ihmisten elämään, ei toisin päin”. Parhaimmiksi ominaisuuksiksi osallistujat nimesivät esimerkiksi kutsu-nappulan ja “kuuminta tänään” -nostot etusivulle. Työpajojen tulokset julkaistaan vapun jälkeen.