Neljä asiaa, jotka määrittävät kaupunkien tulevaisuuden

Copy of DSC_0018Demos Helsinki järjesti Smart Retro -keskustelutilaisuuden tiistaina 14.4. osana vuoden 2015 Kaupunkisuunnittelu-messuja. Tapahtumassa pureuduttiin kaupunkien tulevaisuuteen puheenvuorojen ja työpajan kautta.

Smart Retro -pohjaselvityksen julkistamistilaisuutenakin toiminut iltapäivä keräsi monipuolisesti osallistujia. Helsingin Narinkkatorilla sijaitsevaan Laituri-tilaan saapui yli 60 henkilöä erilaisilta rakennetun ympäristön toimialoilta, mm. kiinteistönomistajia, kaupan edustajia, startupeja sekä järjestöjen ja julkisen tahon edustajia.

 

Tapahtuman viitekehyksenä toimivat nämä neljä muutosajuria:

1. Kaupan murros

Kaupan logiikka muuttuu kovaa vauhtia. Arvioiden mukaan mm. verkkokaupan arvo tuplaantuu Euroopassa seuraavan viiden vuoden aikana. Useilla alueilla kivijalkaliikkeet ovat vaikeuksissa.

2. Korjausvelka

Merkittävä osa rakennuskannastamme on tulossa peruskorjausikään. Peruskorjaushankkeet vaativat mittavia investointeja, eivätkä nykyisessä muodossaan vastaa kaikkiin tulevaisuuden haasteisiin.

3. Resurssiniukkuus

Mikäli kaikki asuisivat ja eläisivät kuin suomalaiset, tarvittaisiin neljän maapallon luonnonvarat. Planeetan kaikkia fossiilisia polttoaineita ei voida polttaa, jos ilmastokatastrofi halutaan välttää. On löydettävä nopeasti resurssitehokkaampia tapoja asua ja elää.

4. Älykkäät ratkaisut

Digitalisaatio mahdollistaa älykkäät kaupunkipalvelut. Seuraava startupien suuri aalto on kaupunkipalveluissa – siellä, missä bitit ja atomit kohtaavat. Arvo sijaitsee digitaalisen ja fyysisen rajapinnassa. Tämä mahdollistaa mm. uudenlaiset kivijalkakonseptit, jotka voivat elävöittää alueiden palvelutarjontaa.

 

Rakennuksilla ei sinällään ole juurikaan arvoa, vaan elämällä ja palveluilla niiden ympärillä. Kaupan logiikan laajan murroksen myötä monet alueet ovat jäämässä ilman lähipalveluita – juuri silloin, kun niiden pitäisi muuttua kestävämmiksi ja vetovoimaisemmiksi”, tiivisti Demos Helsingin tutkija Mikko Annala.

 

Työpajassa kehitettiin mm. kaupunkien roolia kestävien palveluiden kehitysalustana.
Työpajassa kehitettiin mm. kaupunkien roolia kestävien palveluiden kehitysalustana.

 

Kaupunkikehityspaja jaettiin neljään eri teemaan, joiden perusteella haasteisiin alettiin etsimään ratkaisuja. Jokainen osallistuja kävi pajan aikana kolmessa pisteessä, rakentaen edellisen ryhmän näkemysten päälle.

Lopuksi tulokset käytiin läpi yhteisesti.

Perinteisesti arkkitehti ajattelee fyysinen ympäristö edellä, mutta nyt kehitys on enenevässä määrin menossa suuntaan, jossa ajatellaan tarve ja toiminnot edellä. Älykkään kaupungin toteutuminen vaatii suunnittelutiimin laajentamista yhä useampien alojen asiantuntijoihin”, eräs osanottaja kommentoi.

Rakennuskannan vanheneminen, kaupan murros ja päästötavoitteet lisäävät rakennusten energiatehokkuuden lisäksi tarvetta älykkäille ja kestäville palveluille. Toisaalta älykkäitä ratkaisuja on jo paljon, ja niitä kehitetään koko ajan lisää. Ne vain olisi saatava kaupunkien ja kaupunkilaisten käyttöön.

Työpajassa heräsi myös paljon kysymyksiä. Miten esimerkiksi elämäntilanteet ja perhesuhteet huomioidaan asumisessa? Voimmeko jotenkin kannustaa yhteisöllisyyteen?

Yksi keskeisimmistä kaupunkiin liittyvistä teemoista on työn luonne. Missä se tehdään ja millä porukalla? Mitä se vaatii tilalta?”, tilaisuudessa pohdittiin.

Tulevaisuus koostunee yhä enenevissä määrin laajemmista kokonaisuuksista: luvat haetaan yhdeltä luukulta, hallintorajat ylittyvät ja palvelut ratkaisevat kokonaisen tarpeen.

Kestäviin asuinalueisiin päästään energiatehokkaiden rakennusten ja kestävien kaupunkipalveluiden yhdistelmällä. Startupit voivat vauhdittaa palvelutarjonnan monipuolistamista, mutta tarvitsevat kumppaneikseen monipuolisen toimijajoukon. Uusia yhteistyömuotoja tarvitaan. ”Niitä löytyy vain kokeilemalla, ja siihen tarvitaan kaikkia teitä”, kiteytti Demos Helsingin tutkija Outi Kuittinen.

 

Smart Retro on Demos Helsingin koordinoima pohjoismaalainen aloite, joka yhdistää kaupunkihallinnon, ketterät resurssiviisauteen keskittyvät startupit sekä suuret yritykset. Sen päämääränä on tuottaa energiatehokkaampia rakennuksia, edesauttaa kestäviä elämäntapoja ja tuoda älykkäät palvelut kaupunkeihin.