Ennakointikyvykkyyksien rakentaminen Tansanian hallinnon suunnittelukomitealle

Hankkeessa koulutettiin Tansanian ja Zanzibarin suunnittelukomiteoita ja paikallishallintoa. Kolmen päivän työpajassa opetettiin toimintaympäristön kartoittamista, systemaattista tulevaisuudentutkimusta, Delphi-prosessin tekemistä ja skenaarioiden valmistelua. Opetus oli käytännönläheistä, ja työpajan aikana tehtiinkin yhteiskehityksen keinoin skenaariotyö tulevaisuuden työn eri muodoista Tansaniassa vuonna 2040.

Hanke keräsi merkittävästi kiitosta hallinnon edustajilta. Prosessin jälkeisen palautekyselyn vastaajista puolet totesi pystyvänsä pitämään tulevaisuustyöpajoja edellä mainituista aiheista, ja toinen puoli vastasi pystyvänsä auttamaan fasilitoijaa tulevaisuustyöpajassa.

Lisätietoja:

Tanzania Commission for Science Technology (COSTECH)
TANZICT – The Information Society and ICT Sector Development Project in Tanzania