Espoon portinvartijat

Keväällä 2015 selvitetään, millainen on hyvinvoiva kaupunki, jossa ilmastopäästöt on saatu laskuun ohjaamalla asukkaita kestäviin valintoihin ja ketkä ovat avainasemassa kehittämässä tulevaisuuden asumisen, liikkumisen ja syömisen ratkaisuja.

Demos Helsingin ja Espoon kaupungin vuoden 2015 alussa käynnistyneessä yhteistyössä on kyse käyttäjälähtöisten palvelujen kehittämisestä, jotka hyödyntävät viisaasti luonnonvaroja ja parantavat espoolaisten arkea. Espoon kaupungin yksiköt sekä alueen yritykset ja yhteisöt kokoontuvat saman katon alle innovaatiotyöpajoihin.

Espoon kaupungin kanssa tehtävä työ perustuu Demos Helsingin kehittämään portinvartijat-ajatteluun. Portinvartijat ovat henkilöitä tai organisaatioita, joilla on erityisen suuri mahdollisuus vaikuttaa työssään ihmisten luonnonvarakulutukseen ja ilmastopäästöihin. Valtaosa kotitalouksien ilmastopäästöistä on peräisin ihmisten päivittäisistä asumisen, liikkumisen ja syömisen valinnoista. Siksi niihin liittyvien käyttäytymismallien ja elämäntapojen muutoksilla on merkittävät vaikutukset.

Peloton-työpajoissa kehitettävät konseptit voivat olla esimerkiksi älykästä liityntäliikennettä, neuvontaa omakotitalojen energiaratkaisuissa tai lähipalvelujen käyttöä tukevia kaupunkisuunnitteluratkaisuja asukkaille. Aiemmin Demos Helsingin vastaavissa Peloton-työpajoissa on syntynyt monia käyttöön otettuja palveluja ja tuotteita, muun muassa Keskon Energiaosaaja-palvelu.