Sähköpolkupyöräselvitys

Ovatko sähköpolkupyörät vain yksi uusi vekotin? Vai voidaanko ne jotenkin kytkeä osaksi kestäviä elämäntapoja ja fiksua kaupunkikehitystä?

Demos Helsinki, SITO ja Polkupyöräyhdistys tekivät vuoden 2014 syksyllä Liikennevirastolle selvityksen sähköavusteisen pyöräilyn hyödyistä ja sen kasvun tukemisesta Suomessa. Yhteistyön tuloksena syntyi tiekarttajulkaisu, jossa kuvataan sähköavusteisen polkupyöräilyn nykytilaa, markkinapotentiaalia Suomessa ja reittejä, joilla sähköpolkupyöräily leviää. Työpajojen pohjalta on synnytetty joukko konkreettisia sähköavusteisen pyöräilyn edistämistoimenpiteitä Suomessa vuosille 2015-2020. Projektissa myös tunnistettiin joukko portinvartijaorganisaatiota eri puolilta Suomea, joiden avulla sähköpolkupyöräily voi levitä Suomessa.

Työn aikana toteutettiin kaksi sidosryhmille suunnattua työpajaa: ensimmäinen maahantuojille, jälleenmyyjille ja pyöräilyjärjestöille ja toinen laajemmalle portinvartijajoukolle. Projektin ohjausryhmässä olivat mukana HSL, Trafi ja Pyöräilykuntien verkosto ry.