Design for Government – miten yhteiskuntaa kehitetään 2010-luvulla?

Mitä ihmettä ovat Nesta, Mindlab, Public Policy Lab ja Behavioural Insights Team (BIT)? Kaikki liittyvät jollain tavalla julkiseen hallintoon ja uudenlaiseen tapaan tehdä työtä julkisella sektorilla. Ne ovat esimerkkejä ja symboleita tarpeesta uudistaa julkista sektoria ja innovoida uusia yhteiskunnallisia ratkaisuja.

Valtioneuvoston kanslian tilaamassa Design for Government- projektissa selvitettiin, miten käyttäytymistieteellinen lähestymistapa, kokeilukulttuuri ja näyttöpohjainen ohjaus voisivat olla hyödyksi suomalaisessa hallinnossa. Yhdessä Avanto Helsingin ja Aalto-yliopiston kanssa Demos Helsinki keräsi ymmärrystä parhaista kansainvälisistä käytännöistä uudenlaisen, ihmislähtöisen hallinnon kehittämisessä.

Hanke etsi parhaita esimerkkejä siihen, miten maailmalla hyödynnetään design-menetelmiä tai käyttäytymistieteellistä osaamista. Kansainvälisten esimerkkien lisäksi kartoitettiin myös sitä, mitä Suomessa tapahtuu julkisen sektorin ihmislähtöisessä uudistamisessa ja mikä voisi olla yhteiskunnassamme parhaiten toimiva malli.

Kevään 2015 aikana julkaistiin pohjaselvitys siitä, mitä uudenlaiseen tapaan kehittää julkista hallintoa kuuluu. Hankkeeseen kuului myös Aalto-yliopiston tutkija ja Demos Helsinki associate Seungho Leen vetämä Design for Government -kurssi, jossa 30 opiskelijaa ratkaisi kolmea julkisen sektorin asettamaa haastetta poikkitieteellisissä tiimeissä. Kurssi huipentui toukokuussa järjestettävään avoimeen esittelytilaisuuteen.

Design for Government -projektin lopputuloksena syntyi julkaisu sekä tietoa ja ymmärrystä siitä, mitkä asiat ovat maailmalla onnistuneet, mitä pitää ottaa huomioon Suomessa ja miten valtionhallinto voisi hyödyntää uudenlaisia ohjauksen menetelmiä. Lopuksi ehdotetaan, mitä käyttäytymistieteellisen lähestymistapaan ja kokeilukulttuuriin nojaava toimintamalli voisi olla suomalaisessa yhteiskunnassa.

Design for Government oli valtioneuvoston kanslian tilaama hanke, jota rahoitettiin osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa Hallinto mahdollistajana -painopistealueella ja Ohjauksen uudet työkalut ja kokeilukulttuurin tuki -kärkiteemassa.

Otamme mieluusti vastaan ideoita ja kommentteja Design for Government -hankkeesta:

Juha Leppänen
040 7006585
juha.leppanen@demoshelsinki.fi