Laaja terveyskäsitys puhutti tulevaisuuden terveyden tekijöitä

Terveyttä ei edistetä vain terveyskeskuksissa, vaan myös kotona, harrastuksissa ja työpaikoilla. Tämän ajattelutavan levittämistä pidettiin keskeisenä, kun terveyden tulevaisuuden tekijät tapasivat toukokuussa Demos Helsingin toimistolla.

Demos Helsinki tutkii terveyttä ja valinnanvapautta yhdessä THL:n, SOSTE:n, Kelan, Lähi-Tapiolan, Novartiksen ja Validia Asumisen kanssa. Kumppanien tapaamisessa terveyttä lähestyttiin eri näkökulmista samalla kun syötiin ja tutustuttiin. Visualisti Lilli Mäkelä tallensi iltapäivän keskustelut huikeaksi piirroskokonaisuudeksi.

Terveyden tulevaisuuksia hahmotettiin tilaisuudessa ryhmissä. Auringon kuumentamassa toimistossa kävi innostunut puheensorina ja post it –laput täyttyivät nopeasti, kun suomalaisen terveyden kenttää ajateltiin vuoden 2050 perspektiivistä. Ryhmät kokosivat keskeisiä tulevaisuuden terveyden piirteitä ja toisaalta muutosajureita, jotka vievät terveyttä näihin suuntiin.

Terveyden nähtiin tulevaisuudessa olevan paljolti tietoon ja kokemukseen liittyvä asia. Mitä enemmän meillä on tietoa, sitä paremmat mahdollisuudet yksilöillä, ryhmillä ja yhteiskunnilla on vaikuttaa terveyteen. Samalla kuitenkin saattaa korostua yksilöiden vastuuseen vaatiminen omasta terveydestään. Pohdittiin, johtaako tieto hyvistä valinnoista automaattisesti kykyyn tehdä hyviä valintoja.

Myös terveyden nykytila mietitytti monia. Asiantuntijat olivat huolissaan terveyserojen kasvusta ja toisaalta innoissaan siitä, että terveyden käsite ymmärretään nyt laajemmin kuin koskaan aiemmin. Terveyttä on perinteisesti ajateltu vain sairauden poissaolona, mutta nykyään sen nähdään muodostuvan monista eri tekijöistä. Terveyteen vaikutetaan yhtä lailla sairaaloissa kuin vaikkapa kulttuuripalveluilla.

Tilaisuudessa kuultiin Demos Helsingin Satu Korhosen ja Juha Leppäsen alustuspuheenvuorot, mutta pääpaino oli yhdessä ajattelemisella. Laajan asiantuntijajoukon resurssit tulivat hienosti käyttöön, kun heille annettiin tehtäväksi miettiä oman alansa tulevia muutoksia. Ehkä tärkein koko iltapäivän aikana esiin noussut huomio olikin juuri yhteistyön tärkeys terveyden tekemisessä.

Tapaamisessa kävi selväksi, että terveys on koko yhteiskunnan tehtävä, jonka tulevaisuuden suunta määritetään yhdessä.