Rahoitus, työ ja osallistuminen muuttuvat. No biggie.

Helmikuun puolivälissä Baltimoressa järjestetty, vuosittainen Computer-Supported Cooperative Work -konferenssi oli runsaudensarvi tuoretta tutkimusta joka liikkuu eri sosiaalitieteiden ja tietotekniikan alojen rajapinnoilla.

Puhuin konferenssissa aiemmin tässä blogissa esitellyn sohvasurffaustutkimuksen ohella käynnissä olevasta tutkimuksestamme Airbnb:n kautta tapahtuvasta verkottuneesta vieraanvaraisuudesta:

Laveasti määriteltyyn jakamistalouteen liittyvät aiheet olivat muutoinkin ilahduttavan näkyvästi esillä:

1. Joukkorahoitus

Joukkorahoituksen (crowdfunding) nopeasta noususta tutkimusyhteisön mielenkiinnon kohteeksi kertoo se, että aiheeseen liittyviä papereita esiteltiin tänä vuonna peräti neljä. Tarkempaan tarkasteluun valikoituneita teemoja olivat yhteisön tuen ja kampanjaviestien kielellisen muotoilun merkitys kampanjan onnistumisen kannalta. Yhdessä papereista vertaillaan kokeellisen tutkimuksen avulla erilaisilla mekanismeilla toimivien joukkorahoitussivujen toimivuutta ja lahjoittajien keskinäistä koordinaatiota. Rakenteellisempaa näkökulmaa edustaa myös analyysi maantieteellisen ja organisatorisen etäisyyden merkityksestä yrityksen sisäisessä joukkorahoitustoiminnassa.

2. Joukkoistettu työ

Toinen kasvava keskustelunala on joukkoistettu työ (crowdwork), jonka luotettavuus ja oikeudenmukaisuus puhuttaa tutkimuspiireissäkin enenevissä määrin. Tähänkin teemaan liittyviä papereita esiteltiin neljä: tutkimus Amazon Mechanical Turkin kautta mikrotöitä tekevistä ihmisistä, toinen heidän motivaatioistaan, kolmas Task Rabbitin ja GigWalkin kautta toimeksiantoja vastaanottavista henkilöistä sekä neljäntenä tutkimus, jossa tarkasteltiin väärinkäytöksistä ja huijauksista muodostuvia uhkia joukkoistetuissa järjestelmissä.

3. Vapaaehtoistyö ja yhteiskunnallinen osallistuminen

Näiden ohella konferenssissa käsiteltiin monipuolisesti myös muun muassa informaatioteknologian ja vapaaehtoistyön yhteensovittamista kriisien, kuten luonnonkatastrofien, yhteydessä, sekä sosiaalisen median käyttöä osana yhteiskunnallista osallistumista ja poliittiseen prosesseihin vaikuttamista:

Lopuksi

Kiinnostavissa paneelikeskusteluissa käsiteltiin erilaista DIY-toimintaa sekä laskennallisen sosiaalitieteen määritelmää ja merkitystä:

Kaikki konferenssin julkaisut ovat ladattavissa ACM:n Digitaalisesta kirjastosta.

Airi Lampinen

Kirjoittaja on Demos Helsingin Associate-jäsen, joka on tällä hetkellä vierailevana tutkijana Kalifornian yliopistossa, Berkeleyssä.