Ovi on auki terveyden tulevaisuuteen

Terveys on valtavan iso asia niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin omassa elämässämme. Käynnistimme Demos Helsingissä vuodenvaihteessa työskentelyn terveyden aihealueella. Terveyteen liittyvä työ on jatkoa Demos Helsingin aiemmalle yksilöiden, ryhmien ja alueiden hyvinvointia koskevalle tutkimukselle. Nyt pyrimme tunnistamaan terveyden tulevaisuuteen liittyviä muutoksia ja terveyden edistämisen vielä hyödyntämättömiä resursseja.

Teemme terveyden tulevaisuudetta koskevat ihmislähtöiset skenaariot kaksivuotisessa Tekes-rahoitteisessa hankkeessa “Hallintoalamaisesta aktiiviseksi valitsijaksi”. Hankekumppaneina ovat päätutkimuskumppani Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä monialainen ja arvovaltainen joukko terveyden asiantuntijoita: Novartis, LähiTapiola, Kansaneläkelaitos, Helsingin Diakonissalaitos, Soste Suomen sosiaali ja terveys ry, Invalidiliton asumispalvelut, Oulun kaupunki, Kainuun maakuntayhtymä, Jyväskylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveysyhtymä sekä Sosiaalialan työnantajat ry.

Ihmisten terveyteen vaikuttaa oman toiminnan lisäksi ympäröivä yhteiskunta ja sen rakenteet. Juuri nyt terveyden rakenteita muuttaa valinnanvapaus. Vaikka valinnanvapaus lanseerattiin Suomessa kohtalaisen matalalla profiililla ja vain julkisen sektorin perusterveydenhuoltoon, on suuremman muutoksen siemenet kylvetty. Haluamme ymmärtää mitä valinnanvapaus voi tulevaisuudessa tarkoittaa erityisesti ihmisten kokemusten ja elämän näkökulmasta.

Terveyden uudet tuulet vaikuttavat myös palveluntuottajiin. Kansainvälisistä kokemuksista tiedämme, että valinnanvapaus lisää tiedon läpinäkyvyyden vaatimusta. Se voi myös korostaa palvelullisuutta ja kuluttajalle tärkeitä laatukriteerejä sekä johtaa kilpailuun asiakkaista palveluntuottajien välillä.

Tulevaisuus ei silti ole yhtä kuin palvelurakenne. Juuri nyt elämme keskellä muutoksia, jotka muokkaavat sitä, kuinka liikumme, asumme, saamme tietoa itsestämme, olemme yhteyksissä toisiimme ja mihin työllistymme. Nämä ovat asioita, jotka muokkaavat myös terveyttämme. Kiinnostavimmat terveyden tulevaisuudennäkymät avautuvatkin  terveydenhuollon ulkopuolelta. Terveyden tulevaisuus muodostuu asioista ja ilmiöistä, jotka muokkaavat tapojamme elää ja toimia.

Demos Helsinki johtaa tutkimushankkeen skenaariotyötä, jota tehdään tiivissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tämä työ konkretisoi edellä kuvattujen ilmiöiden kautta näkymiä terveyden tulevaisuuteen. Skenaariotyö yhdistää  tavalla megatrendit, yksilöllisen kuluttajuuden ja kumppanuusmallin. Tavoitteena on tuoda terveys niin palveluita kuin kokemuksina ihmisen elämän ja arjen tasolle. Työskentely toteutetaan tutkimusta ja osallistuvia menetelmiä yhdistäen. Tuloksena on ihmislähtöinen ymmärrys siitä mistä kaikesta terveys rakentuu.

Oletko sinä huomannut jotain kiinnostavaa, joka mielestäsi rakentaa terveellisempää tulevaisuutta tai uhkaa sitä? Kerro siitä meille alla olevan lomakkeen kautta!

Lisätietoja voit kysyä hanketta vetävältä tutkija Satu Korhoselta, p. 044 500 8228, satu.korhonen@demoshelsinki.fi