VALVA – Terveyden tulevaisuudet

Kenelle tulevaisuudessa terveyspalveluja tuotetaan? Miten ihmisten toimintakykyä tuetaan ja miten megatrendit muuttavat näitä käytettävissä olevia resursseja? Kenelle kuuluu tieto yksilön terveydentilasta?

Demos Helsinki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnistivät vuoden 2014 alussa tutkimuksen, joka käsittelee terveyden valinnanvapautta ja terveyden tulevaisuutta. Tutkimuskokonaisuuden nimi ”Hallintoalamaisesta aktiiviseksi valitsijaksi” kertoo, että tutkimuksen fokus on palveluja käyttävässä ihmisessä. Tutkimuskokonaisuus tuottaa tietoa myös valinnanvapauden edistämisestä lainsäädännöllä, markkinavaikutuksista ja kuntien valmiuksista tarjota valintoja.

Demos Helsinki toteuttaa tutkimuksessa terveyden tulevaisuuksia koskevan skenaariotyön. Työskentelyssä tarkastellaan terveyttä kokonaisuutena, joka rakentuu pitkälti sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkopuolisista asioista. Terveys liittyy muun muassa ihmisten elämäntapojen kokonaisuuteen, elinoloihin, infrastruktuuriin, toimintamahdollisuuksiin sekä ympäristöön. Näihin ilmiöihin kohdistuvan muutoksen tuominen osaksi terveyden tulevaisuudesta käytävää keskustelua tuo esille tunnistamattomia resursseja terveyden edistämiseen.

Kumppaneina hankkeessa ovat Novartis, LähiTapiola, Kansaneläkelaitos, Helsingin diakonissalaitos, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Validia Asuminen Oy, Oulun kaupunki, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja Terveyspiiri Eksote, Jyväskylän kaupunki, Kainuun sote-kuntayhtymä ja Sosiaalialan työnantajat ry. Hankkeen tulokset valmistuvat vuonna 2015. Kaksivuotisen tutkimuksen rahoittaa Tekes.

Lisätietoa: tutkija Satu Korhonen