Pystyykö YK jakamaan kaikille hyvää? Halonen vs. Kaskinen 3.12.2013

YK:n vuosituhattavoitteet ovat heti ihmisoikeuksien yleismaalimallisen julistuksen jälkeen ihmiskunnan suurimpia saavutuksia politiikan saralla. Vuonna 2000 sovitut tavoitteet ovat luultavasti tunnetuin köyhyyden vastainen kampanja. Niistä on tullut myös symboli pyrkimykselle taata jokaiselle ihmisarvoinen elämä. Tätä samaa keskustelua ihmisarvosta on jatkanut mm. Pekka Himanen tänä syksynä paljon keskustelua herättäneessä Kestävän kasvun malli – Globaali näkökulma -kirjassa.

Vuosituhattavoitteiden toteutuminen on aikataulutettu vuoteen 2015. Samaan aikaan väestönkasvu jatkuu ja globaalit ympäristöongelmat kärjistyvät. Saavutetaanko tavoitteet?

Ekosäätiön, Kriittisen korkeakoulun ja Demos Helsingin koko syksyn jatkunut luentosarjan on paneutunut väestönkasvun ongelmiin sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Nyt sarja huipentuu tiistaina 3.12. klo 18 Helsingin yliopiston Porthanian luentosali 3: ssa pidettävään keskusteluun YK:sta ja sen kyvystä yhteisen hyvän jakamiseen.

Presidentti Tarja Halonen: ”YK:n valmistautuminen vuoden 2015 jälkeiseen aikaan. Mitkä ovat keskeiset kysymykset, miten tästä eteenpäin ”

Toiminnanjohtaja, tutkija Tuuli Kaskinen, Demos Helsinki: Kommentti ja sparrauspuheenvuoro

Puheenjohtajana toiminnanjohtaja Eero Ojanen, Kriittinen korkeakoulu

Luentosarjan aikana on keskusteltu väestönkasvusta ja kasvun rajoista, köyhyydestä, YK:sta ja väestöpolitiikasta, ilmastonmuutoksesta ja vesivaroista, ehkäisyn eettisistä ulottuvuuksista, väestömuutoksen geopolitiikasta sekä Kiinan ja Intian väestönkasvusta. Presidentti Halonen luo sarjan lopuksi katseemme Vuosituhattavoitteiden tilaan ja vuoden 2015 jälkeiseen kauteen YK-politiikassa. Hän toimii rinnakkaispuheenjohtajana YK:ssa juuri tuon vuoden 2015 jälkeisen ajan kestävän kehityksen strategian muotoilussa.