Miksi vastuullisuus on keskisuurille yrityksille strateginen vahvuus?

Demos Helsinki tutustui 20 case-yritykseen ja niiden vastuullisuuskäytäntöihin. Selvisi, että osa yrityksistä hakee hyvin tietoisesti ja aktiivisesti uusia markkinoita megatrendien tuottamasta muutoksesta.

Suomen taloudessa keskisuurten yritysten merkitys kasvaa jatkuvasti. Sitran tilaama tutkimus Strateginen vastuullisuus – 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä keskittyi edelläkävijäyrityksiin, jotka ovat tehneet merkittäviä vastuullisuusvalintoja bisneslähtöisesti.

Tavat toteuttaa vastuullisuutta vaihtelivat yritysten välillä merkittävästi. Vain osa niistä käytti suuremmille yrityksille tyypillistä vastuullisuusraportintia ja -standardeja. Meitä kiinnosti erityisesti, miten kestävän kehityksen toimista syntyy yrityksille kilpailuetua?
Case-yritysten motivaatiot vastuullisuustoimien tekemiseen jakaantuvat kolmeen pääryhmään:

  1. Riskienhallintastrategia on yleensä vastaus yrityksen ulkoa tulleeseen kritiikkiin tai kritiikin uhkaan.
  2. Kustannustehokkuusstrategia syntyy luonnonresurssien ja henkilöstöresurssien viisaasta käytöstä.
  3. Erottautumisstrategia lähtee yrityksen tarpeesta erottautua tuotteillaan nopeasti muuttuvilla markkinoilla.

Kuvankaappaus 2013-10-22 kello 8.19.35Erityisen kiinnostava ryhmä ovat erottautumisstrategian valinneet yritykset. Näillä yrityksillä on vahva usko siihen, että ilmastonmuutoksen, väestön ikääntymisen, digitalisoitumisen ja resurssiniukkuuden kaltaiset haasteet synnyttävät tulevaisuudessa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lue lisää eri strategioiden piirteistä, omistajan ja johtajan roolista ja kestävyyden johtamisesta yhteiskehittämisen avulla raportista.

Usein tärkein liikkellepaneva voima strategisen vastuullisuuden rakentamisessa on ollut nimenomaan yritysten omistaja tai toimitusjohtaja.

Case-yritykset olivat Biolan, Diacor, Erweko, Fiblon, Futurice, Hakmet, Hesburger, HOAS, Kiantama, Lappset, Meriaura, Munakunta, Nanso, Novosan, Oilonin, Pihlajalinna, Paulig, Rovio, Ruka ja Zenrobotics. Case-kuvaukset löytyvät yritysvastuuverkosto Fibs ry:n sivuilta.

Demos Helsinki toteutti Strateginen vastuullisuus – 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitran tilauksesta yhteistyössä Avanto Helsingin kanssa.