Demos Helsingin tutkimus esillä Davosin World Resource Forumissa

Ajatushautomo Demos Helsinki esittelee resurssiviisaan talouden ratkaisuja tällä viikolla Davosissa pidettävässä World Resources Forumissa. Tulevaisuuden kestävät elämäntavat ja niitä tukevat liiketoimintakonseptit ovat esillä kaikkiaan kolmessa seminaarissa Davosissa.

Demos Helsinki on työskennellyt viimeiset viisi vuotta resurssiviisaan talouden ja lähes sadan sitä rakentavan yrityksen kanssa. Valtaosa näistä yrityksistä työskentelee kuluttajabisneksessä. World Resources Forumiin tullut kutsu osoittaa, että kansainvälisessäkin mittakaavassa työ on ollut merkittävää. ”Resurssiviisaan talouden globaalit edelläkävijäyritykset ovat olleet suurelta osin teollisia ratkaisuja toteuttavia clean tech -yrityksiä. Kuluttajabisneksen puolella kenttä on hajanaisempi ja selkeitä edelläkävijöitä on vähän. Kansainvälisestikin katsoen olemme aihepiirin edelläkävijä ja menetelmämme laajasti testattuja”, kertoo Demos Helsingin ennakointoiminnoista vastaava Aleksi Neuvonen.

Yritysten panostuksista kestävään kehitykseen on tehty viime vuosina paljon tutkimusta. ”Tänä vuonna julkaistun Harvard Business Schoolin tutkimuksen mukaan useimmat yritykset eivät lopulta hyödy panostuksistaan kestävään kehitykseen, jopa päinvastoin. Poikkeuksen muodostavat ne yritykset, jotka osaavat liittää kestävän kehityksen innovaatioihin ja uusien markkinoiden synnyttämiseen. Juuri tällaisten yritysten kanssa me olemme saaneet työskennellä.”, kuvailee Demos Helsingin tutkimushankkeita vetävä Satu Lähteenoja.

Davosin World Resources Forumissa Demos Helsinki esittelee eurooppalaisia vuoteen 2050 ulottuvia skenaarioita elämäntapamuutoksestasuomalaisten keskisuurten yritysten kestävän kehityksen strategioita sekä Demos Helsingin laajan yritysjoukon kanssa toteuttamaa Peloton-toimintaa eri toimialojen energiaviisaiden tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

 

Lisätietoja World Resources Forumista Davosista:

Aleksi Neuvonen, +358505344241, aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi

Satu Lähteenoja, +358445002993,satu.lahteenoja@demoshelsinki.fi

World Resources Forum kokoaa vuosittain satoja asiantuntijoita Sveitsin Alpeille Davosiin keskustelemaan resurssitalouden muutoksista. Forumin ytimessä ovat resurssien käytön taloudelliset, poliittiset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Lisätietoja tapahtumasta:http://www.worldresourcesforum.org/