Maria Ritola Keskon blogissa: ”Käyttäytymismuutos − kuluttajabisneksen hyödyntämätön mahdollisuus”

Demos Helsingin Maria Ritola kirjoittaa Keskon Näkökulma-blogissa tällä viikolla kestävien elämäntapojen ympärille syntyvästä uudesta bisneksestä. Viestintätoimisto Futerran tuoreen tutkimuksen mukaan 80% yritysjohtajista uskoo käyttäytymismuotokseen nojaavien tuotteiden ja palveluiden kasvattavan markkinoitaan rajusti lähivuosina.

Käyttäytymismuutoksessa on tässä yhteydessä kyse kestävien elämäntapavalintojen tekemisestä ihmisille helpoiksi ja houkutteleviksi uusien tuotteiden ja palveluiden avulla. Tällaisten markkinoiden syntymisen esteenä ei ainakaan ole kysynnän puute. Tätä Futerran tutkimuksessakin haastateltujen yritysjohtajien näkemystä tukevat lukuisat arvo- ja asennetutkimukset, joiden mukaan länsimaissa asuvat ihmiset, eritoten suomalaiset, ovat huolissaan ympäristön tilasta ja henkilökohtaisten valintojensa vaikutuksista siihen.

Maria esittelee kirjoituksessaan myös Demos Helsingin Spread Sustainable Lifestyles 2050 -tutkimuksessa tekemiä skenaarioita (keskittyen Governing the Commons -skenaarioon) havainnollistaessaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntyä:

Kaupan näkökulmasta ehkä kiinnostavin skenaario kuvaa kestäviä elämäntapoja yhteiskunnassa, jossa teknologinen kehitys ja globaalit verkostot avaavat mahdollisuuden ihmisten osaamisen entistä monipuolisempaan hyödyntämiseen. Erilaiset yhteiskehittämisen mahdollistavat alustat ja jakamisen palvelut yleistyvät ja kasvattavat Airbnb’n kaltaisten, vajaakäytöllä olevien resurssien hyödyntämisestä bisnestä tekevien palveluntarjoajien määrää. Yrityksiä on lukumäärällisesti paljon, ja asiakkaat saattavat tilanteesta riippuen muuttua palveluntarjoajiksi ja toisinpäin. Rikas palvelutalous mahdollistaa kestävien elämäntapojen toteutumisen. Se mahdollistaa esimerkiksi siirtymisen paikasta toiseen entistä joustavammin ilman autoa, avaa markkinat vertaiskuljetuksille ja tekee tavaroiden lainaamisesta helppoa.