Kansainvälinen osaaja

Kansainvälinen osaaja -tutkimushankkeessa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Demos Helsinki selvittivät, mistä kansainvälisessä osaamisessa on 2010-luvulla kyse.

Kansainvälinen osaaja -tutkimushankkeessa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Demos Helsinki selvittivät, mistä kansainvälisessä osaamisessa on 2010-luvulla kyse.

Tutkimus näyttää mikä on kansainvälisyyden merkitys muuttuvassa yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Yhteiskuntaan vaikuttavat globaalit megatrendit vaikuttavat työelämään tavalla, jota ei ole tunnistettu. Oppiminen tapahtuu yhä vahvemmin virallisten rakenteiden ulkopuolella. Samalla työn tekemisen tavat ja osaamistarpeet muuttuvat.

Kansainvälinen osaaja -tutkimus perustui laajaan aineistoon, joka kerättiin työpajoissa ja kyselyselvityksellä. Tutkimusta tehtiin syksyn 2012 ja talven 2013 aikana ja sen työpajoihin osallistui 150 eri alojen ammattilaista. Kyselytutkimuksella tavoitettiin yli 2000 suomalaista työnantajaa ja valmistumassa olevaa opiskelijaa. Työn tuloksena julkaistiin keväällä 2013 tutkimusraportti Piilotettu osaaminen. Ajattelu on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta, ja englanninkielinen käännös julkaistiin syksyllä 2013.