Design, sosiaaliset innovaatiot ja osaamisdemokratia – oppeja parempiin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin

Demos Helsinki järjestää torstaina 16.5. klo 17 toimistollaan pikaseminaarin ”Design, sosiaaliset innovaatiot ja osaamisdemokratia – oppeja parempiin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin”. Tilaisuuden pääpuhuja on Sitran strategisen designin johtaja Marco Steinberg. Tapahtuman yhteydessä Demos Helsinki julkistaa suunnitelmansa toimintansa vahvistamisesta.

Sitran käynnistämä Helsinki Design Lab toteutti viiden vuoden aikana sarjan kokeiluja ja tutkimusta, joiden tavoitteena oli vahvistaa julkisen sektorin kykyä tarttua yhteiskunnan vaikeimpiin ongelmiin. Nyt HDL on lopettamassa toimintaansa.

Sitran strategisen designin johtaja Marco Steinberg saapuu Demos Helsingin pikaseminaariin jakamaan Helsinki Design Labin perintöä. Steinbergin alustuksen otsikko on ”Design, sosiaaliset innovaatiot ja julkinen sektori – oppeja parempiin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin”.

Strategisen designin systeeminen näkökulma ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen vaadittaviin välineisiin on levinnyt paljon laajempien piirien käyttöön kuin Helsinki Design Labin aloittaessa 2008. Mutta kuinka pitkällä ja mitä seuraavaksi oikeasti pitäisi tehdä?

Tilaisuudessa Demos Helsinki kertoo uudistumisestaan. Uudistumisen myötä Demos Helsinki pyrkii vahvistamaan merkittävästi asemaansa yhteiskunnallisena vaikuttajana. Samalla luodaan jatkumoa sille työlle, jota Helsinki Design Lab on viiden vuoden ajan tehnyt.