Tiedote: Eurooppalainen tutkimushanke selvitti, miltä elämäntapamme voivat vuonna 2050 näyttää

Tulevaisuuden ekologisesti kestävä yhteiskunta ei perustu yhdelle elämäntapamallille vaan siihen kuuluu valinnavapautta ja erilaisia elämäntyylivalintoja. Kestävä yhteiskunta voi olla niin paikalliseen teknologiaan, lähiruokaan ja naapurustotalkoisiin tukeutuva kuin globaalia tuottavuuskilpailua ja yksilöiden menestystä korostava. Havainnot ovat peräisin Demos Helsingin Euroopan laajuisessa SPREAD Sustainable Lifestyles 2050 -tutkimushankkeen tuloksista, jotka julkaistiin 3.4.2013 Café Agricolassa pidetyssä seminaarissa. Samaan aikaa avautui myös tutkimushankkeen tuloksia esittelevä interaktiivinen aikajanasivusto.

Kuvankaappaus 2013-4-3 kello 21.20.32
Local Loops -skenaarion aikajanaa spread.demoshelsinki.fi-sivuistolla

Kaksivuotisessa tutkimushankkeessa oli mukana satoja asiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa. Lisäksi neljässä EU-maassa järjestettiin työpajat, joissa tavalliset kansalaiset pohtivat oman elämäntapansa tulevaisuutta ja resurssien niukkenemisen vaikutusta siihen.

”Monesti ajatellaan, että kestävä yhteiskunta voidaan saavuttaa vain yhdellä tietynlaisella elämäntavalla. Tekemämme laaja skenaariotutkimus osoittaa, että kestäviin elämäntapoihin on monenlaisia reittejä”, kertoo tutkija Aleksi Neuvonen Demos Helsinki -ajatushautomosta.

Demos Helsingin johdolla luotua neljää skenaariota erottavat toisistaan teknologisen kehityksen malli (globaali vs paikallinen kehitys) ja yksilön yhteiskuntaan antama panos (ammattiin liittyvää osaamista korostava vs moninaisia taitoja ja vastuita korostava). Skenaarioiden ääripäinä ovat Singular Super Champions, jossa kilpailullinen yksilökeskeisyys yhdistyy globaalin teknologian tuomiin haasteisiin, ja toisaalla Emphatetic Communities, jossa naapurustot rakentavat paikallisen teknolgian avulla hyvinvoivia paikallisyhteisöjä.

Hankkeen aikana tuotettiin myös mittatikku tulevaisuuden kestäville elämäntavoille. Materiaalijalanjälkilaskentaan nojautuvan arvion mukaan eurooppalaisen kestävän elämäntavan taso perustuisi noin 8000 kg luonnonvarakulutukseen vuodessa. Arviot nykyisestä eurooppalaisten keskimääräisestä vuotuisesta materiaalijalanjäljestä vaihtelevat 30-45 000 kg välilä. Hankkeen kaikki neljä skenaariota päätyvät samaan 8000 kg keskimääräiseen tasoon ja sisältävät suhteellisen optimistisia oletuksia asumisen, liikenteen ja energiantuotannon resurssitehokkuuden kehityksestä tulevina vuosikymmeninä.

Spread Sustainable Lifestyles 2050 -raporttien julkistamistilaisuus 3.4.2013.
Spread Sustainable Lifestyles 2050 -raporttien julkistamistilaisuus 3.4.2013.

Demos Helsinki on viimeisen viiden vuoden aikana ollut käynnistämässä ja sparraamassa lukuisia kokeiluhankkeita, joiden tavoitteena on levittää kestäviä elämäntapoja tukevia tuotteita ja palveluita. Tämä työ jatkuu edelleen resurssiviisaiden start-up-yritysten Peloton Clubin kautta. ”Toteuttamamme tutkimus auttaa yrittäjiä ja muille kehittäjiä tunnistamaan tapoja ratkaisujensa levittämiseen ja skaalaamiseen”, kuvailee tutkija Maria Ritola Demos Helsingistä toteutun Spread Sustainable Lifestyles 2050 -tutkimushankkeen hyödyntämistä.

Tutkimushankkeen tuloksia esitelleessä seminaarissa 3.4. puhuivat Demos Helsingin tutkijoiden lisäksi muotoilujohtaja Anne Stenros Koneelta, erikoisasiantuntija Tuomo Suortti Tekesistä ja toimituspäällikkö Reetta Räty Helsingin Sanomista. Seminaariin kuulijoina oli reilut 60 yritysten, tukimuslaitosten ja julkisten organisaatioiden edustajaa.

Taustatietoja aiheesta:

SPREAD Sustainable Lifestyles 2050 on Demos Helsingin ja kahdeksan muun eurooppalaisen tutkimuslaitoksen vuosina 2011-2012 toteuttama tutkimushanke kestävien elämäntapojen muutosajureista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Hanke kuului Euroopan komission 7:een puiteohjelmaan. Hankkeen julkaisut ja tausta-aineistot löytyvät osoitteesta www.sustainable-lifestyles.eu.

Demos Helsinki vastasi hankkeessa tutkimusosioista, joiden tuloksena syntyivät raportit