Kipinöitä! – kehitysvammaiset osaksi lähiyhteisöjä

Kipinöitä! -hankkeen tavoitteena oli tukea kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan aktiivisina kansalaisina osana lähiyhteisöään, käyttämään sen palveluita ja antamaan oman panoksensa yhteisönsä eteen. Hankkeessa kehitettiin uusia, innovatiivisia tapoja lisätä kontakteja ja oman panoksen antamista lähiyhteisöissä. Demos Helsinki luotsasi hankkeen monialaista horisonttiryhmää, joka sparrasi hankkeen kokeiluideoita. Talvella 2012-2013 toteutimme työskentelyn tueksi Delfoi-kyselyn, joka keräsi tulevaisuussignaaleita kehitysvammaisten aseman ja asumisen kehityksestä. Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.