Design Round Table 2012

Kesäkuussa 2012 Ajatushautomo Demos Helsinki ja valtion muotoilutoimikunta kokosivat 120 pohjoismaista muotoilun asiantuntijaa piirtämään päiväksi kuvaa muotoilun suunnasta. Tähän muotoilupääkaupunkivuoden Design Round Table – tapahtumaan osallistuneet muotoiluammattilaiset visioivat, miltä hyvin muotoiltu Suomi näyttää vuonna 2030 ja pohtivat, mitä toimenpiteitä tarvitaan tänään, jotta parempi tulevaisuus toteutuu. Tuloksena syntyneeseen julkaisuun ”Muotoiltu huominen – suomalaisen muotoilun tulevaisuus ja kansainvälistyminen” kirjattiin neljä tapaa sysätä tarvittava muutos vauhtiin: rohkea tulevaisuuslupaus, julkinen sektori kokeiluympäristönä, kokeileva projektirahoitus ja paikkojen uudelleenmäärittely.