Avoin tieto – juuri nyt toiveikkain näkymä tulevaisuuteen

Vietin juuri kaksi päivää Helsingissä pidetyillä Open Knowledge Festival -tapahtumassa. Paikalla oli viikon aikana noin tuhat ihmistä eri puolilta maailmaa, järjestäjinä 40 organisaatiota, Demos Helsinki myös pienellä panoksella.

Näitä ihmisiä ja organisaatioita yhdistää usko siihen, että poistamalla esteet informaation jakamiselta voisimme ratkaista monia yhteiskuntia vaivaavia ongelmia. ”Avattavia” asioita ovat niin julkisten organisaatioiden tietovarannot, tuotteiden valmistusprosessit, kansalaisten osallistuminen lainvalmisteluun, maanmittausdata kuin vaikkapa yritysten tuotantoprosessien kasvihuonekaasupäästöjen määrät. Kyse ei ole kuitenkaan vain oikeutta tietoon vaativasta poliittisesta liikkeestä. Open Knowledge -liikkeeseen kuuluu myös olennaisena osana välineiden kehittäminen datan ja informaation levittämiseen ja hyödyntämiseen. Skaalaa riittää aina datavisualisoinnista avoimen designin valmistustyökaluihin. [Taustaa Open Knowledge -ajattelusta]

Hienointa festivaaleissa oli puheenvuoroista, keskusteluista ja tekemisestä välittynyt vahva usko ihmisiin ja tulevaisuuteen. Open Knowledge -skene on vasta muodostumassa ja se tarjoaa ison lupauksen ajassa, jossa politiikan ja talouden makrorakenteet ovat ajautuneet umpisolmuun. Open Knowledge -liikkeen eri suunnat tarjoavat  tapoja tehdä yhteistä hyvää edistäviä asioita konkreettisesti yhdessä, prototyypata avoimen yhteiskunnan toimintamalleja.

Outi OKFest
Demos Helsingin Outi Kuittinen puhuu avoimesta demokratiasta Open Knowledge festivaaleilla.

Tulevaisuudenusko on tärkeä voimavara. Toivoisin, että edes vähän tätä tulevaisuudenuskoa leviäsi muualle yhteiskuntaan. Olisi mitä mainiointa, että vaikkapa kunnissa ja pk-yrityksissä työskentelevät tutustuisivat tähän liikkeeseen ja miettisivät, mitä se voisi tarjoata heidän työlleen. Kiitos joka tapauksessa Open Knowledge Festivalin -järjestäjille. Toivottavasti liike jatkaa vahvaa nousukiitoaan festivaalin jälkeenkin!