Koulu oli menestys! Oppimisen festivaaleilla inspiroiduttiin ja tehtiin yhdessä.

”Tämähän on kuin Ruotsissa”, kuuluu kommentti Lapinlahden sairaalan pihalla. Ihmiset hymyilevät, juttelevat vuolaasti tuntemattomien kanssa ja käyttävät hämmästyttävän paljon puheessaan sellaisia adjektiiveja kuten ”mahtava, inspiroiva, vapauttava, hauska”. Käynnissä on Demos Helsingin ja Helsingin juhlaviikkojen Koulu – Toisilta oppimisen festivaali.

Lapinlahden vajaakäytössä olevaan sairaalaan löysi viikonlopun 25.-26.8. aikana noin 800 ihmistä. Näistä yli parisataa osallistui virallisesti opettamiseen. Raja opettamisen ja oppimisen välillä oli koko ajan kuitenkin häilyvä. Tunnit olivat vuorovaikutteisia yhteisoppimisen tilanteita, oli kyse sitten pitsinnypläyksestä tai tietoisen läsnäolon opettelusta. Kaikilla oli jotain jaettavaa. Samoille tunneille löysi oppilaita, joilla ei päältä päin katsottuna olisi välttämättä ajatellut olevan yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Koululaisten ikäjakauma oli laaja, samoin taidot opetetuissa asioissa.

Koulu-festivaalin onnistuminen kertoo siitä, että inspiraatiota ja elämyksiä voidaan synnyttää paljon monipuolisemmin kuin mitä viime vuosina on ajateltu. Voi ajatella, että ihmiset tulivat viettämään lauantai ja sunnuntai-päiväänsä Kouluun hakien jotain vastaavaa kuin ostoskeskuksesta tai vaikka Benji-hypystä. Kyse on kognitiivisen ylijäämän, siis ajan ja osaamisen, käyttämisestä johonkin houkuttelevaan ja itseä motivoivaan.

Se mikä Koulussa oli erityistä suhteessa edellä esitettyihin vertailukohtiin, oli kokemuksen jakaminen ja kaksisuuntaisuus. Kyse oli yhdessä toisten ihmisten kanssa olemisesta. Sellaisesta jakamisen muodosta, jota esimerkiksi sosiaalinen media ei tarjoa. Uuden oppiminen ja ensikertaa opettaminen olivat selvästi voimaantumista ja rohkaistumista tuottavia, erittäin palkitsevia kokemuksia. Kun tällaiset kokemukset osuivat riittävän monelle samassa paikassa samaan aikaan, syntyi inspiraation positiivinen kehä ja vapautunut tunnelma. Se näkyi Koulun pihalla ihmisten tanhutessa, hyppiessä narua ja iloitessa monilla muilla tavoin, samalla uutta oppien.

Meille järjestäjille Koulu antoi vahvistusta monissa paikoissa viime vuosina toistettuihin väitteisiin siitä, että uuden omaksuminen on tehokkaimmillaan usein silloin, kun oppiminen tapahtuu yhdessä muiden kanssa, vertaisten esimerkkiä havainnoiden ja itse sitä jakaen. Viimeinen vuosikymmen on tuottanut onnistumisia siinä, miten tietoa ja kokemuksia voidaan välittää digitaalisesti, Facebookin, Youtuben ja monien muiden helppokäyttöisten välineiden avulla. Koulu-festivaaleilla tähän jatkumoon tuotiin yksi väline lisää, tällä kertaa ihmisten kohtaamisessa kasvotusten. Näin tilaa syntyi sellaisten asioiden, ehkä hiljaisen tiedon jakamiselle, jota on yhä vaikea välittää virtuaalisesti.

Vuoden 2012 Koulu – toisilta oppimisen festivaali oli kokeilu. Kokeilu antoi näyttöä siitä, että sellaiset asiat kuin inspiraatio, hauskuus, luovuus, omien taitojensa jakaminen ja eri ikäisten ihmisten osaamisen esiin tuominen voivat parhaimmillaan tuottaan todella onnistuneen tapahtuman. Keräsimme viikonlopun aikana palautetta monella eri tavoin. Seuraavaksi ryhdymme analysoimaan kävijöiden meille jakamia kokemuksia ja pohtimaan, mitä kaikkia Koulussa todella tapahtui.

Lue Koulun-kokemuksia tapahtuman vapaaehtoisten blogi-kirjoituksista osoitteessa www.kouluschool.org.