Low2No Camp (2011)

Low2No Camp was a strategic design workshop. In Low2No Camp thirty carefully chosen Helsinki-based urban activists came together to create and scale up groundbreaking projects from Restaurant day and Hemistan to Basso and Kääntöpöytä. These key people of Helsinki´s people-driven urban culture worked hard to take our thinking on what good life in cities can be to a new level.

Low2No Camp oli vuonna 2011 järjestetty strateginen työpaja, jossa valitut 30 kaupunkiaktivistia loivat ja skaalauttivat merkittäviä kaupunkihankkeita Ravintolapäivästä Hemistaniin ja Basso festivaalista Kääntöpöytään. Hankkeen tarkoituksena oli tuoda kaupunkikulttuurin avainhenkilöt yhteen pohtimaat miten käsityksemme hyvästä kaupunkielämästä toteutuu käytännössä.

Low2No-työpaja järjestettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa Berliinin Kansainvälisillä DMY Design-festivaaleilla ryhmä oli näytteilleasettaja Maker Lab –osuudessa. Meno- ja paluumatkoilla Berliinistä Helsinkiin ja takaisin ryhmä aivoriiheili ja hioi ideoitaan. Työpajan toisessa osuudessa Helsingissä toteutimme ryhmän ideoimat hankkeet. Työpajan tulokset – viisi uutta urbaania hanketta – voit nähdä kun katselet ympärillesi Helsingissä!

Low2No Camp oli osa Sitran Low2No hanketta.