Onnellisuuspoliittinen manifesti 2009-2010

Tutkimushanke, jossa selvitettiin, miten ihmisten hyvinvointia voidaan tukea ja kulkea samalla kohti ekologisesti kestävää tulevaisuutta.

WWF Suomi ja Demos Helsinki toteuttivat vuosina 2009-2010 hankkeen, joka kokosi yhteen tutkimustietoa ihmisten hyvinvointiin onnellisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen pohjalta rakennettiin perusteita yhden maapallon hyvintointipolitiikalle, joka lisäisi ihmisten hyvinvointia tehokkaasti ja maapallon rajallisten resurssien puitteissa. Tutkimuksen lisäksi järjestimme onnellisuuspoliittisen työpajan puolueiden edustajille huhtikuussa 2010. Onnellisuuspoliittinen manifesti julkaistiin toukokuussa 2010. Manifesti herätti laajaa yhteiskunnallista keskustelua politiikan päämääristä ja niiden tavoittamiseksi käytettävistä välineistä.