Maabrändivaltuuskunnan loppuraportti 2010

Demos Helsinki teki kirjoitustyön Suomen maabrändivaltuuskunnan loppuraporttiin. Raportti rakentui toimivuuden, luonnon ja koulutuksen ympärille.

Demos Helsinki teki kirjoitustyön Suomen maabrändivaltuuskunnan loppuraporttiin. Raportti rakentui toimivuuden, luonnon ja koulutuksen ympärille. Demos Helsinki kävi läpi valtuuskunnan tuottaman aineiston ja piti kolme sisäistä seminaaria valtuuskunnan edustajien kanssa.

Jokaisen teeman alla kirjoitettiin Suomen vahvuuksista, globaaleista megatrendeistä ja näihin kytkeytyvistä tehtävistä, joita Suomi ja suomalaiset kohtaavat. Raportti julkaistiin lokakuussa 2010 ja se sai erittäin hyvän vastaanoton. Sekä raportin muotoa että sisältöä kiiteltiin laajasti.