Tietoyhteiskunta-akatemia 2008

Demos Helsinki toimitti raportin tietoyhteiskunta-akatemia –seminaarista eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan pyynnöstä. Tämän lisäksi Demos Helsinki kirjoitti artikkelikokoelman ja kiteytyksen tietoyhteiskunnan seuraavista vaiheista.

Demos Helsinki toimitti raportin tietoyhteiskunta-akatemia –seminaarista eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan pyynnöstä. Tämän lisäksi Demos Helsinki kirjoitti artikkelikokoelman ja kiteytyksen tietoyhteiskunnan seuraavista vaiheista.