Hyvän työn manifesti

Hyvän työ manifesti toi julkiseen keskusteluun uuden aiheen: työn mielekyyden. 1990-luvulta lähtien työn mielekkyys on laskenut vaikka johtaminen on parantunut. Työn perinteisiä laatutekijöitä (työajat, turvallisuus, tasa-arvo, johtaminen) säätämällä ei enää voikaan vaikuttaa työn mielekkyyteen. Suomalaiset sukupolvi toisensa jälkeen haluavat tehdä sisällöllisesti mielekkäämpää työtä. Tämä on suuri haaste ja vielä suurempi voimavara työpaikkojen reformille. Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi Demos Helsinkiä tutkimaan miten työelämän laatu voisi kehittää, erityisesti sukupolvien erillaisen kokemuksen näkökulmasta. Verkko- ja livetyöpajojen tuloksena syntyi kymmenen kohdan Hyvän työn manifesti. Julkaisun taustaksi kerättiin kymmeniä blogi-kirjoituksia eri työuran vaiheessa ja erilaisia urapolkuja kulkeneilta ihmisiltä sekä koottiin sata suomalaista iltapäivän mittaiseen työpajaan kirjaamaan yhteisiä suosituksia hyvästä työstä työministerin käyttöön.