Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat -tutkimus tehtiin Suomen hallituksen Ilmasto- ja energiapoliittista tulevaisuusselontekoa varten. Tutkimusessa koottiin yhteen suomalaisten asenteita ilmastonmuutokseen tutkineiden kyseleiden tuloksia ja tutkittiin samankaltaisia historiallisia arvo- ja käyttäytymismuutoksia, erityisesti kansanterveydessä. Suomalaiten ilmastoasenteiden lisäksi julkaisu muun muassa esittelee toimenpidekartan, joka näyttää suunnan kohti vähäpäästöistä Suomea.

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat -tutkimus tehtiin Suomen hallituksen Ilmasto- ja energiapoliittista tulevaisuusselontekoa varten. Tutkimusessa koottiin yhteen suomalaisten asenteita ilmastonmuutokseen tutkineiden kyseleiden tuloksia ja tutkittiin samankaltaisia historiallisia arvo- ja käyttäytymismuutoksia, erityisesti kansanterveydessä. Suomalaisten ilmastoasenteiden lisäksi julkaisu arvioi erilaisten viestintästrategioiden tehokkuutta, antaa politiikkasuosituksia ja esittelee toimenpidekartan, joka näyttää suunnan kohti vähäpäästöistä Suomea. Tutkimus oli ensiaskel Peloton-ajattelun kehittymisessä.