Yhteisöt ja yhteiskehittäminen

Hyödynnämme yhteisön – asiakkaiden, kaupunkilaisten, yhteistyökumppanien, aktivistien, portinvartijoiden tai muiden sidosryhmien – tietämystä strategian ja vision toteuttamiseksi.

Tämän päivän ja tulevaisuuden monimutkaisiin haasteisiin voidaan löytää ratkaisuja vain kehittämällä niitä yhdessä. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kestävät elintavat, nuorison syrjäytyminen, ikääntyvä väestö ja muut globaalit haasteet vaativat meiltä kahta asiaa: tahtoa ja työkaluja tehdä yhteistyötä tarkoituksenmukaisesti. Kysymys on siis siitä, miten saada erilaiset ihmiset tehokkaasti luomaan yhdessä toimivia ratkaisuja?

Usein vaikuttaa siltä, että vaikka tahtoa muutokseen on, konkreettiset keinot puuttuvat. Malli, jossa muutama superihminen sulkeutuu laboratorioon kehittämään ratkaisun ongelmaan, ei toimi nykypäivänä. Yksilöiden kasvavat kyvykkyydet ja osallistumisen mahdollistavat teknologiat ovat johtaneet siihen, että päätöksentekijät, akatemia, yritysjohtajat ja muut instituutiot tukeutuvat pikemmin monen kuin muutaman ihmisen kykyihin ja tietoon. Tämän prosessin tehokkaassa aikaansaamisessa Demos Helsinki on parhaimmillaan.

Yhteiskehittäminen on menetelmä, jonka avulla ratkaistaan haasteita ja ongelmia. Demos Helsingillä on yli vuosikymmenen kokemus erilaisista yhteiskehittämisen tavoista. Peloton Clubissa olemme suunnitelleet ja toimeenpanneet erilaisia tuotteiden ja palveluiden yhteiskehitysprosesseja. Kootun yhteisön halu mahdollistaa ihmisten kestävät elintavat käännetään toteuttamiskelpoisiksi tuotteiksi ja palveluiksi yhdessä yhteiskunnan asiantuntijoiden kanssa. Safari-leirillä olemme tuoneet yritysjohtajia, päätöksentekijöitä ja valtion virkamiehiä yhteen matkalle kohti sosiaalista muutosta. Leirillä nuoret ovat yhteiskehittäneet ratkaisuja yrityksille ja kaupungeille yhteiskunnan painavimpiin ongelmiin. Tiedepohjaisessa haastekilpailussa Helsinki Challengessa toimme epätodennäköisimmät ihmiset saman pöydän ääreen merkittävimpien suomalaistutkijoiden kanssa kehittämään kärkitutkimukseen pohjautuvia ratkaisuja.

Nämä ovat esimerkkejä joistakin mielenkiintoisimmista töistämme, ja niillä on kaikilla jotain yhteistä. Ensinnäkin, ne on suunniteltu palvelemaan laajempaa sosiaalista tarvetta. Toiseksi, yhdessä luotu ja yhteisön johtama kehittäminen on aina mukavaa ja arvokasta kaikille osallistujille. Kolmanneksi, onnistunut yhteiskehittäminen vaatii merkitystä ja merkityksen luomista. Siksi yhteiskehittämisen arvoa eivät määritä vain konkreettiset tulokset, vaan myös vuorovaikutuksen aikana nouseviin mahdollisuuksiin tarttuminen.

Demos Helsingin yhteiskehittämisen asiantuntijat pystyvät kääntämään halusi työskennellä yhteisön kanssa konkreettiseksi, räätälöidyksi konseptiksi. Konsepteja suunnitellessa olemme huomanneet, mitkä niistä varmasti toimivat. Olemme kuitenkin aina valmiita tutkimaan uusia alueita yhdessä kumppaniemme ja heidän sidosryhmiensä kanssa.