Google, Nesta ja SAK elinikäisen oppimisen ja digitaitojen asialla

Työn murros koskee koko Eurooppaa. Vaatimukset työssä muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Uutta pitäisi oppia mahdollisimman nopeasti ja koko ajan pitäisi olla valmiina muutokseen. Tämä ei koske pelkästään työelämää, vaan myös arjessa tarvitaan yhä enemmän digitaitoja. Demos Helsinki valikoitui Google.org:n, innovaatiosäätiö Nestan ja SAK:n FutureFit -hankkeen kumppaniksi. 

Googlen hyväntekeväisyysorganisaatio Google.org lahjoitti 2019 kaksi miljoonaa dollaria brittiläiselle innovaatiosäätiö Nestalle. Googlen linjauksen mukaisesti varoilla tutkitaan miten aikuisikäistä työväkeä voidaan paremmin motivoida oppimaan ja päivittämään digitaitojaan. Hankkeen yhteistyökumppaneiksi Nesta valitsi ammattiliittoja Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Alankomaista ja Belgiasta. Jo aiemmin Googlen ja SAK:n kanssa yhteistyötä tehnyt Demos Helsinki valikoitui hankkeen Suomen-fasilitaattoriksi ja tutkimuskumppaniksi.

Alkaneen FutureFit -hankkeen ydinkysymyksenä on se, miten työikäisiä saadaan motivoiduksi kouluttautumaan digitaidoissaan. Taustalla on viime hallituskaudella esiin nostettu tarve uudelleenkouluttaa suuri määrä suomalaisia tämän päivän työelämän taitoihin. 

FutureFit -hankkeen ydinkysymyksenä on se, miten työikäisiä saadaan motivoiduksi kouluttautumaan digitaidoissaan.

Ohjelma tukee työntekijöitä opettelemaan uusia taitoja, jotka auttavat heitä sopeutumaan työpaikoilla tapahtuvaan muutokseen. Koulutuksen käytännön organisoinnista vastaa Työväen Sivistysliitto. FutureFit toteutetaan eri puolilla Suomea teollisuuden, logistiikan ja palvelualojen yrityksissä. Yhteistyössä ovat alojen liitot PAM, Teollisuusliitto ja AKT sekä noin 30 alojen yritystä. Koulutuksiin osallistuu yhteensä noin 300 työntekijää. Kukin koulutusjakso kestää kaksi työpäivää ja koulutukset toteutetaan työajan puitteissa. Ohjelma tarjoaa oppia niille työntekijöille, joiden työtä automatisaatio tai digitalisaatio muuttaa nopeimmin. Esimerkkejä tällaisista tehtävistä ovat hallinnolliset työt, tuotanto ja palvelusektori. 

      Tutkimustulokset viittaavat siihen, että oppimiseen osallistuminen on polarisoitunutta, jotkut kehittävät taitojaan toisia enemmän. Siinä mielessä se on iso yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kysymys. On tiettyjä sektoreita, joissa työ muuttuu vaativammaksi, ja on tiettyjä sektoreita, joilta työt tulevat katoamaan. Siinä jatkuva oppiminen on ainoa väylä ihmisten saamiseksi töistä toisiin töihin, toteaa Demos Helsingin konsultti Johannes Anttila.

On tiettyjä sektoreita, joissa työ muuttuu vaativammaksi, ja on tiettyjä sektoreita, joilta työt tulevat katoamaan. Siinä jatkuva oppiminen on ainoa väylä ihmisten saamiseksi töistä toisiin töihin

Demos Helsinki fasilitoi hankkeen Suomen-osuutta ja tekee siitä tutkimusta. Eri maiden tulokset tullaan yhdistämään ja eurooppalaisella tasolla etsitään vastauksia kysymyksiin, millä työntekijöitä saataisiin paremmin jatkuvan oppimisen pariin ja mikä oikeasti motivoi koulutukseen. 

      Nykyäänkään ei ole ongelma, ettei ole koulutuksia, vaan se miten saadaan ihmisiä motivoitua osallistumaan koulutuksiin. Demos Helsingille tämä on tärkeää siksi, että meidän tehtävämme on ratkoa isoja yhteiskunnallisia ongelmia, ja tämä jatkuva oppiminen on sellainen. Haluamme olla mukana tuottamassa ratkaisuja ja tietoa, sanoo Johannes Anttila.

 

Lisätietoja: johannes.anttila@demoshelsinki.fi 

Header picture: Martin Sanchez