100 Million New Jobs: New Promise of Freedom for a Successful EU

Euroopassa lähes kaikille ihmisille on onnistuttu takaamaan perustarpeet. Silti monet kokevat jääneensä sivuun kehityksestä. Tässä julkaisussa kerromme kolmesta muutoksesta, jotka avaavat suuntaa uudelle, menestyksekkäälle EU:lle.

EU:n suurin rikkaus ovat sen ihmiset. Euroopassa onkin investoitu paljon ihmiseen: tämän aikakauden tärkeimpään resurssiin. Digitalisaation, ilmastonmuutoksen, niukkojen luonnonvarojen ja globalisaation asettamat haasteet rikkovat kuitenkin nykyisiä sosiaalisia rakenteitamme. Rakenteita, joihin kasvun, pysyvien työpaikkojen ja hyvinvoinnin muodostama teollisen ajan malli on meidät kiinnittänyt.

Kuinka investointi ihmisiin voisi luoda EU:n sisälle 100 miljoonaa uuttaa työpaikkaa? Kuinka onnistumme siirtymään kasvun mittaamisesta talouden kokonaisvaltaiseen kehitykseen?

Tämä julkaisu on suunnattu Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden päättäjille. Se tukee pitkän aikavälin näkemystä, johon kuuluu EU:n globaalin roolin ja kansalaisten mahdollisuuksien vahvistaminen siirtymässä kohti vähähiilistä taloutta. Sen ajattelu perustuu Euroopan komission 2019 työohjelman tavoitteisiin.

Uusi lupaus vapaudesta – kolme siirtymää menestyksekkään EU:n pohjana

1. Siirtymä hyvinvoinnin turvaamisesta uusien kyvykkyyksien tarjoamiseen. Perustarpeet eivät yksinään takaa hyvinvointia. EU:n on vahvistettava ihmisten vapautta toimia yhteiskunnassa ja tarjota taitoja itsensä toteuttamiseen. EU voi saavuttaa tämän alustojen hallinnoinnin (platform governance) ja koulutusreformien avulla.

2. Siirtymä vakituisista työsuhteista osallistumiseen. Tällä hetkellä moni osallistuu yhteiskuntaan yhden työn kautta, mutta vakituista työtä on yhä vaikeampi turvata kaikille. EU:n on tärkeä taata ihmisille uudenlaisia töitä ja luoda työmarkkinat, joilla tätä työtä on myös mahdollista ottaa vastaan.

3. Siirtymä pelkän kasvun mittaamisesta talouden kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Bruttokansantuote on vanhanaikainen tapa mitata talouden kasvua ja vaurautta. Meidän tulee luoda uusia talouden mittareita, jotka perustuvat aineettomaan arvonluontiin ja yksilön elämänlaatuun.

Olemme luoneet nämä ideat pitkän aikavälin suunnittelun tueksi ja halunneet avata uusia näkökulmia siihen, millainen olisi toivottava suunta Euroopalle. Lisäksi toivomme, että julkaisumme tukee ihmisiä, jotka suunnittelevat lähivuosina eurooppalaista teollisuus-, energia-, digitalisaatio- ja työvoimapolitiikkaa.

Tarvitsemme kaikki mukaan rakentamaan Eurooppalaista yhteiskuntaa. Ota yhteyttä tiimiimme.