Kaisa Schmidt-Thomé

Vanhempi asiantuntija

kaisa.schmidt-thome@demoshelsinki.fi

+358 40 070 8178

Kaisa Schmidt-Thomé (TkT, FL) on kaupunkitutkija, joka työskentelee kaupunkien tulevaisuuden parissa, Urban Transformations-tiimissä.

Kaisan ydinosaamista ovat monitieteinen kaupunkitutkimus, tutkimuksen yhteiskunnallinen vuorovaikutus sekä kaupunkikehittämisen kansainvälinen yhteistyö.

Kaisan työn pääpaino on Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamissa URMI- ja BEMINE-tutkimushankkeissa. Turun yliopiston koordinoimassa URMI:ssa Kaisa tutkii kaupungistumisen ajureita ja ennakoi kaupunkikehityksen mahdollisia suuntia yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa.

“Kaupungistumisen dynamiikka on superkiinnostava tutkimusaihe, etenkin kun sitä tehdään vuorovaikutteisin menetelmin. Pyrimme siihen, että tutkijoiden ja sidosryhmien vastavuoroinen sparraus toimii. Tässä rajapinnassa luoviminen on sitä helpompaa mitä paremmin tuntee hankkeen sidosryhmien työtä ja tietotarpeita sekä alan tutkimusta.”

Kaisa on Helsingin yliopistosta valmistunut suunnittelumaantieteilijä. Hän toimi pitkään tutkijana Aalto-yliopistossa, mutta ehti ennen Demos Helsinkiä tehdä myös pienen rupeaman Turun yliopistossa. Kaisa on opettanut myös Helsingin yliopistossa, Avoimessa yliopistossa ja Helsinki Summer Schoolissa. Tutkijavaihdossa hän on ollut Berliinin Humbolt-yliopistossa (2011) ja San Diego State Universityssä (2013). Väitöskirjassaan (2015) hän käsitteli kaupunkikehittämisen megaprojektien ja paikkalähtöisen kehittämistyön välistä jännitettä.

Kaisan vapaa-ajan täyttää pitkälti nelihenkinen perhe, mutta lisäksi hän on ollut mukana junailemassa Kotimajoitusverkosto Refugees Welcome Finlandin toimintaa.