Otto-Wille Koste

Konsultti

otto-wille.koste@demoshelsinki.fi

+358 40 521 7122

Otto-Wille Koste työskentelee Demos Helsingissä Urban Transformations -tiimissä kaupunkikehitykseen sekä viisaaseen liikkumiseen liittyvissä projekteissa. Hänen taustansa on maankäytön suunnittelussa ja liikennetekniikassa.

Otto-Willen on kiinnostuksen kohteita ovat:
– kaupunkien tulevaisuus ja rooli suurten globaalien kysymysten ratkaisemisessa
– strateginen ja regeneratiivinen kaupunkikehitys
– älykäs ja kestävä liikenne

“Kaupungeilla on läpi aikojen ollut rooli erilaisten ihmisten ja ajatusten tuomisessa yhteen. Nykyaikana ne toimivat alustoina innovaatioiden ja toimintojen synnyttämisessä. Kun ihmiset tulevaisuudessa keskittyvät yhä enemmän kaupunkeihin, on niillä nykyistä merkittävämpi rooli kestävien elämäntapojen edistämisessä. Uskon, että monet globaalit ongelmat ratkaistaan juuri kaupungeissa.”

Ennen siirtymistään Demos Helsinkiin Otto-Wille työskenteli kaupunkisuunnittelun parissa kaavoittajana. Kiinnostuksesta kaupunkeja kohtaan kumpuaa myös kaupunkikulttuuriin liittyviä harrastuksia. Vapaa-ajallaan Otto-Wille tuottaa tapahtumia ja toimii DJ:nä mm. IDA Hesingillä.

Yhteystiedot:
+358 40 521 7122
otto-wille.koste@demoshelsinki.fi