Kaupungistuminen ja kaupunkiseutujen kestävä kasvu

Strategisen kaupunkitutkimuksen URMI- ja BEMINE-hankkeet 

 

Kaupungistumisen tulevaisuus on monella tapaa suomalaisen yhteiskunnan kohtalonkysymys. Kaupungistumisen eteneminen ei kuitenkaan ole luonnonlaki, vaan sitä on käsiteltävä monisyisenä ilmiökimppuna, joka vaikuttaa kaupunkien ja alueiden väliseen vuorovaikutukseen ja alueiden elinvoimaisuuteen. Kaupunkiseuduilla ratkaistaan myös suuria kestävän kehityksen haasteita, jolloin huomio kiinnittyy setutuyhteistyöhön. Strateginen kaupunkitutkimus on viime vuosina ottanut otetta näistä tärkeistä teemoista.

Strategisella tutkimuksella tarkoitetaan yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä, jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Tutkimuksen avulla etsitään ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin, mitä tuetaan myös tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välisellä yhteistyöllä hankkeiden aikana.  

 

Demos Helsinki oli mukana Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamissa tutkimushankkeissa URMI ja BEMINE, jotka toteutettiin 2016–2019. Ne olivat osa kolmivuotista Kaupungistuva yhteiskunta -ohjelmaa. 

 

URMI:ssa (Urbanization, Mobilities and Immigration) tutkimme kaupungistumisen ajureita ja laadimme Suomen kaupungistumisen tulevaisuusskenaarioita yhdessä hankkeen sidosryhmien ja BEMINE-hankkeen tutkijoiden kanssa. Kaupunkikehityksen keskeisinä muutosvoimina skenaariotyössä näyttyvät mm. maahanmuutto ja liikkumisen tulevaisuus. Skenaariojulkaisumme on seuraava: 

URMI-hankkeessa laadittiin vertaisarvioitujen tutkimusartikkeleiden lisäksi myös muita julkaisuja. URMI:n Kaupunkianalyyseinä (I – VI) julkaistiin seuraavat

  • Timo M. Kauppinen & Maria Vaalavuo (2017): Työikäisen väestön alueellinen eriytyminen synnyinmaan ja tulotason mukaan suurilla kaupunkiseuduilla. URMI:n Kaupunkianalyysi I.
  • Pekka Kettunen (2018). Kunnat ja kestävä kehitys. URMI:n Kaupunkianalyysi II.
  • Jussi S. Jauhiainen (2018). Paperittomat Suomessa vuoden 2018 alussa. URMI:n Kaupunkianalyysi III.
  • Maria Vaalavuo & Timo M. Kauppinen (2018). Muutot pois pienituloisilta alueilta: onko etnisten ryhmien välillä eroja? URMI:n Kaupunkianalyysi IV.
  • Mikko-Waltteri Sihvola & Maria Vaalavuo & Timo M. Kauppinen (2018). Kaupungistuminen ja terveys: muuttajilla enemmän terveyspalveluiden käyttöä. URMI:n kaupunkianalyysi V
  • Maria Vaalavuo & Timo M. Kauppinen (2019). Maahanmuuttajien tulot ja omistusasuminen. URMI:n Kaupunkianalyysi VI

 

Politiikkapapereita julkaistiin kaksi: 

  • Maarten van Ham & Tiit Tammaru (2016): Pieni- ja suurituloiset asuvat aiempaa eriytyneemmin eurooppalaisissa pääkaupungeissa. Politiikkapaperi 2016:1
  • Miksi Suomen kaupungistuminen jatkuu? Argumentteja keskusteluun Suomen kaupungistumisen syistä 2020-luvulla. Politiikkapaperi 2020:1

 

BEMINE:ssä (Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning) kysyimme, miten hallintoa, yhteistyöverkostoja sekä kansalaisten aktiivista osallisuutta tulisi asemoida osana tulevaisuuden kaupunkiseutujen viisasta kasvua. Työssä kehitettiin valtion ja kuntien käynnissä olevaa MALPE-yhteistyötä, joka sovittaa maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen suunnittelunäkökulmia yhteen. 

 

BEMINE-hankkeessa laadittiin kymmenien vertaisarvioitujen tutkimusartikkeleiden lisäksi myös muita julkaisuja. Hankkeen keskeiset tutkimustulokset on koottu loppuraporttiin

 

Lisäksi hankkeessa laadittiin kaksi policy briefiä 

 

 

Feature Image: Madeinfin / Flickr