Kokeellinen kehittäminen

Kokeilemisen kulttuuri on löytänyt tiensä yhteiskuntapolitiikkaan. Kokeilut, historian tiedemiesten  hengentuote, joiden sovellus vaihteli tieteenalalta toiseen,  filosofista kemiaan ja fysiikkaan. Kokeelliset menetelmät ovat osoittautuneet objektiiviseksi ja ennen kaikkea tehokkaaksi tavaksi arvioimaan muutosten seurauksia ja puutteita.Tiede on vasta hiljattain tunnustellut kokeilujen tehokkuutta sosiaalipsykologian ulkopuolella yhteiskuntatieteissä. Nyt  kokeiluryhmiä hallituksen rinnalla toimii Isossa-Britanniassa ja Tanskassa sekä hallituksen direktiivejä on otettu Kanadassa ja Suomessa kokeiluun. Kokeiluja kohtaan on herännyt kansainvälistä kiinnostusta hallitusten taholta.  

Demos Helsinki on kehittänyt yhteiskunnan kokeellisia menetelmiä hallituksille, yrityksille, startupeille ja organisaatioille. Olemme olleet keskeisessä asemassa yhteiskunnallisten kokeilujen suomalaisen mallin rakentamisessa sekä olemme tukeneet erilaisten toimintatapojen kuten perustulon kokeilua. Kokeilujen parissa saavuttamamme kokemuksen hedelmänä olemme saaneet jaettua asiantuntemusta muiden hallitusten ja järjestöjen kanssa, jotka ovat sitoutuneet kokeiluihin, esimerkiksi Assamissa, Intiassa. Demos Helsinki on sisällyttänyt sidosryhmien osallistumisen, vahvat eettiset periaatteet, liikenne- ja työllistymismahdollisuuksien kehittämisen, tekoälyn hyödyntämisen ja digitoinnin kokeellisiin puitteisiin.  

Hankkeet ovat käynnissä; valmiita malleja räätälöidään eri konteksteihin ja toimijoille. Tulemme kuitenkin ennen pitkää näkemään paljon kokeiluja politiikassa ennen kuin se implementoidaan täysimittaisesti politiikan toiminnan agendaan.