The Experiment Co-Creation Platform – käsikirja kokeiluihin ja yhteiskehittämiseen perustuvalle innovaatioalustalle

ECP on kokeilujen ja yhteiskehittämisen innovaatioalustamalli, joka keskittyy kestävien ratkaisujen tuottamiseen viheliäille urbaaneille ongelmille. Se tuo yhteen kaupungin, korkeakouluja ja ei-akateemisia partnereita kuten yrityksiä ja järjestöjä kehittämään tutkimuspohjaisten tiimien ratkaisuja urbaanissa ympäristössä tapahtuvilla kokeiluilla.

Demos Helsinki on kehittänyt ja kokeillut uutta kokeiluihin ja yhteiskehittämiseen perustuvaa innovaatioalustamallia – the Experiment Co-Creation Platform (ECP). Malli on kehitetty 6Aika/EAKR rahoittaman Try Out! – projektin aikana (2016-2018). Käsikirjasta selviää mitä ECP – mallilla tarkoitetaan, miten se voidaan käytännössä toteuttaa ja miksi sitä tarvitaan. Lisäksi tältä sivulta löydät täydentävää tietoa käsikirjan teemoista ja työkaluja alustalla käytettäväksi.

Viheliäiden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä

Maailman viheliäät ongelmat, kuten ilmastonmuutos ovat monimutkaisia ja toisiinsa kietoutuneita, vaikeasti erotettavissa olevia kokonaisuuksia. Nämä ongelmat vaikuttavat meihin kaikkiin ja näyttäytyvät erityisesti kaupungeissa missä suurin osa maapallon väestöstä asuu. Mielettömiä mahdollisuuksia on olemassa niille jotka löytävät ratkaisuja näihin ongelmiin. Ongelmat ovat kuitenkin laajuudeltaan niin suuria, että yksittäisen toimijan on vaikea, jollei mahdotonta löytää ratkaisuja yksin. Tarvitsemme ratkaisuja nyt ja avainasemassa niiden löytämisessä on yhteistyö eri toimijoiden välillä.

ECP tarjoaa mallin eri toimijoiden yhteistyöhön.  Innovaatioalustamallissa kaupungit, korkeakoulut ja ei-akateemiset toimijat kuten yritykset ja järjestöt yhdessä määrittelevät yhteisen halutun tulevaisuuden vision ja tunnistavat haasteet jotka hidastavat tai estävät tätä visiota tapahtumasta. Tutkimuspohjaiset tiimit kehittävät tutkimustaan ja ratkaisujaan tunnistettuihin haasteisiin kokeilujen kautta tosielämän kaupunkiympäristössä. Tavoitteena on nostaa tiimien teknologisen valmiuden tasoa (TRL)  ja luoda valmiudet toteutettavissa oleville toimiville ja skaalautuville ratkaisuille.

ECP – mallilla on monia hyötyjä sekä partnereilla, että yhteiskunnalle

ECP – malli kuroo teoreettisen tutkimuksen ja toteutettavissa olevien, toimivien ratkaisujen välistä kuilua umpeen. Malli rohkaisee poikkitieteellistä tutkimusta ja auttaa korkeakouluja vahvistamaan vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa. Tutkijat löytävät alustalta uusia yhteistyökumppaneita, kun taas kaupungit jotka antavat tilojaan testialustoiksi saavat isomman joukon innovaattoreita ratkomaan urbaaneja ongelmia. Alusta aukaisee uusia rahoituskanavia korkeakouluille ja mainostaa kaupunkien kilpailuetua urbaanien ongelmien ratkaisussa. Lisäksi, alusta tarjoaa kaikille mahdollisuuden lisätä omaa ymmärrystä haasteesta, kehittää henkilökohtaisia ja organisaation innovaatiotaitoja sekä löytää uusia verkostoja. Toimivat ratkaisut eivät hyödytä pelkästään tiimejä, vaan koko yhteiskuntaa.

Oppeja Try Out! – projektista

Try Out!-projektin aikana tiimit ja myös partnerit oppivat paljon. Voit lukea kokemuksistamme innovaatioleirin järjestämisestä täältä. Jos haluat edistää kokeiluja omassa organisaatiossasi, lue läpi 9 teesiä kokeilukulttuurin edistämisestä.

Startupeille yksi merkittävimmistä ja jatkuvista huolenaiheista on rahoituksen löytäminen. Kokosimme innovaatioleirin asiantuntijoilta kolme ehdotusta jotka kannattaa ottaa huomioon rahoitusta etsiessä.

Kolme esimerkkiä onnistuneesta innovaatioalustasta

Demola Tampere

Vaasa Energy Business Innovation Centre

Y Lab Wales

Työkaluja sinun käytettäväksi

Haastekartta: Challenge Map

Kanvaasit innovaatioleirille: Innovation Camp Canvases

Kokeilun suunnittelu: Designing the Experiment Canvas

Yhteistyön suunnittelu: Designing Collaboration Canvas