Oivalluksia ja ratkaisuehdotuksia – Kooste kolmen haastekimpputyön tuloksista Kestävä kaupunki -ohjelmassa vuosina 2022-2023

Ratkaisukavalkadi on nyt koossa! 

Kolmen eri haastekimpun parissa tehty kehittämistyö on valmiina laajempaan levitykseen. Julkaisumme Oivalluksia ja ratkaisuehdotuksia tarjoaa kestävän kaupunkikehityksen ratkaisuja niin kaupunkisuunnittelun, kaupunkivihreän ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin parissa toimiville. Toivomme myös, että vasta aihion asteella olevia ratkaisuja kehitetään eteenpäin. Annetaan hyvän kiertää! 

Haastekimppujen teemoja oli kolme: kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu, hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävässä kaupungissa sekä kaupunkivihreä tiivistyvässä kaupungissa. Haastekimpputyö käynnistyi osana ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki -ohjelmaa syksyllä 2022 ja loppuraportti valmistui joulukuussa 2023. 

Haastekimppuja ratkoivat kunkin teeman ympärille muodostetut kumppanuusryhmät, joissa oli mukana yhteensä 15 kaupunkia tai kuntaa sekä työtä tukeneet fasilitaattorit. Työ toteutettiin moniammatillisissa, laaja-alaisissa tiimeissä, mikä osaltaan tiivisti sekä kuntien sisäistä yhteistyötä että kuntien välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. 

Kuntakentältä työhön osallistuivat Espoo, Helsinki, Iisalmi, Imatra, Jyväskylä, Järvenpää, Karkkila, Kemi, Kuopio, Lahti, Oulu, Raasepori, Turku, Vantaa ja Ylöjärvi. Fasilitaattoreina toimivat Demos Helsinki, MDI, Suomen ympäristökeskus, Green Building Council Finland ja THL

 

Kissat pöydällä Demos Helsingin johdolla fasilitoidussa osuudessa

Demos Helsingin johtaman haastekimpputyön teemana oli Kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu. Oulun, Helsingin ja Espoon kaupungit sekä sarja mukaan kutsuttuja asiantuntijoita miettivät etenkin kaupunkisuunnittelun ekologisia reunaehtoja eli planetaarisia rajoja koskevia ratkaisuaihioita. Pääpaino oli kasvavien kaupunkiseutujen haastavassa asetelmassa, jossa ”kaupunkisuunnittelukoneelle” asetetaan kovia kasvutavoitteita samaan aikaan kun kaupungin pitäisi edistää ilmastotyötä ja lopettaa lähiluonnon nakertaminen. 

Yhteiskehittämisen tuloksena syntyi sarja varsin radikaaleja ratkaisuja – tai ainakin rohkeita ratkaisuehdotuksia. Voi olla jopa niin, että lähitulevaisuudessa kasvuseutujen kaavoituksessa otetaan kaupunkisuunnittelun aikalisä, jonka aikana kaupunkien suunnittelukoneisto pyritään kalibroimaan uudelleen. Aikalisän kieltämättä kunnianhimoinen tavoite on käydä perustavanlaatuiset keskustelut ekologisten reunaehtojen asettamiseksi niin, että kaavoituksen ja rakentamisen väistämätön ilmasto- ja luontokuormitus saadaan aisoihin. Vinkatkaa, jos haluatte mukaan jatkokeskusteluihin! 

Julkisen tilan tuottamisen prosessiin paneuduttiin etenkin Turun kaupungin kanssa. Kurkistimme kaupunkisuunnittelun arkisiin prosesseihin ja laadimme huoneentaulun siitä, miten julkista tilaa muokkaavissa ja tuottavissa projekteissa tulisi lähteä liikkeelle ja miten tarjolla olevaa osaamista voisi parhaiten hyödyntää. Jos haluat pikakurssin huoneentaulun taustalla olevasta ajattelusta ja ratkaisun käyttömahdollisuuksista, ota yhteyttä, niin avaamme suoran linjan Suomen Turkuun. 

Kimpusta esitellään myös muita ratkaisuja, kuten

  • MALLI-sopimukset – Luonto ja ilmasto mukaan sopimuspöytään
  • Yleiskaavalla stoppi tuholle – Haitat nollaan kaava-alueen sisällä
  • Piloteista tilapäiskäytön skaalaamiseen – Keran perintö

Hyvä yhteistyö kolmen kimpun kesken 

Demos Helsingin ja MDI:n vetovastuulla olleet haastekimput rakentuivat yhteiselle tausta-ajattelulle, jota hyödynnettiin lopulta myös Suomen ympäristökeskuksen fasilitoimassa kimpussa. Kaikissa kimpuissa on ollut kyse kestävyyssiirtymästä, joka edellyttää paitsi uusia ideoita ja toimintamalleja myös nykyisten tekemisen tapojen ja taustaoletusten kyseenalaistamista ja tarvittaessa niiden saattohoitoa. Siksi kaikki oivallukset ja kehitellyt ratkaisuaihiot päätettiin koota yhteiseen loppuraporttiin, joka on julkaistu myös Kestävä kaupunki -ohjelman sivuilla.

Hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävässä kaupungissa -nimisessä haastekimpussa oli mahdollista hyödyntää Demos Helsingin aiempaa työtä mm. hyvinvointitalouden aihepiiristä. Kaupunkivihreä tiivistyvässä kaupungissa -tematiikka puolestaan tuli hyvin lähelle Demos Helsingin fasilitoimaa ratkaisukehittelyä kaupunkisuunnittelun ekologisista reunaehdoista. 

Ilosanomaa haastekimppujen kehittämistä ratkaisuista voi levittää paitsi yhteisen loppuraportin ja avulla myös tukeutumalla Kaupunkivihreän ratkaisukortteihin, jotka laadittiin Suomen ympäristökeskuksen fasilitoimassa kimpussa. Haastekimpputyön antia kuvataan myös Kestävä kaupunki -ohjelman uutisessa (19.12.2023) ja tuloskoosteissa.  

Lisätietoja haastekimpputyöstä ja etenkin kestävän kaupunkisuunnittelun osuudesta antavat Demos Helsingin puolesta johtava tutkija Kaisa Schmidt-Thomé ja vanhempi asiantuntija Otto-Wille Koste.