Hyvinvoinnin seuraava erä – Ihanteet, visio ja ratkaisut

Pohjoismainen malli perustuu tulevaisuudessakin ihanteille. Tässä muistiossa esitetään näkemys siitä, millaisia ovat reiluun ja kestävään tulevaisuuteen vievän edistyksellisen yhteiskuntapolitiikan suuntaviivat ja miten tuo politiikka voisi näkyä ihmisten arjessa. Minkälaisia käytännön ratkaisuja ja tulevaisuuden malliin siirtymistä helpottavia instituutioita tarvitsemme?

Tämä Seuraava erä -julkaisu kiteyttää Demos Helsingin ja Sitran strategista kumppanuutta, tähdäten pohjoismaisen mallin uudistamiseen, hyvinvoinnin seuraavaan erään.

 

LATAA JULKAISU

Tutustu täällä kaikkiin Seuraavan erän julkaisuihin ja artikkeleihin.

 

Tekijät

Elina Kiiski Kataja ja Paula Laine (Sitra)

Julia Jousilahti ja Aleksi Neuvonen (Demos Helsinki)