Vaikuttava Erasmus+

Opetushallituksen ja ajatushautomo Demos Helsingin keväällä 2019 toteuttaman hankkeen tavoitteena oli luoda pohja Suomen Erasmus+- ohjelman oman vaikuttavuusmallin rakentamiseksi. 

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, jolla on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä. Sen tavoitteena on kehittää koulutus- ja nuorisosektorin toimintaa Euroopassa, parantaa nuorten ja aikuisten koulutustasoa, osaamista ja työllistymismahdollisuuksia sekä ehkäistä syrjintää.

Saako Erasmus+ aikaan tavoittelemiaan yhteiskunnallisia vaikutuksia? 

Demos Helsinki loi yhdessä Opetushallituksen kanssa suuntaviivat Erasmus+-ohjelman tulevalle vaikuttavuusmallille, jonka avulla hankkeiden vaikuttavuutta voidaan entistä paremmin tukea ja seurata. 

Vaikuttavuuden arviointiin on suuri määrä erilaisia määrällisiä ja laadullisia työkaluja, ja oleellista on löytää kullekin hankkeelle tarkoituksenmukainen tapa arvioida hankkeensa vaikuttavuutta. 

Työkalut ovat tärkeitä vaikuttavuustyötä tukevia elementtejä, mutta ideaalitilanteessa vaikuttavuusajattelu kasvaa osaksi organisaation strategiaa ja sitä kautta organisaation toimintaa ja puhetapaa. Oleellista on organisaation vaikuttavuusajattelun vahvistaminen.

Työ koostui:
1) taustaselvityksestä, johon koottiin erilaisten organisaatioiden käyttämiä vaikuttavuusmalleja,
2) kyselystä, jolla selvitettiin Erasmus+-hanketoimijoiden vaikuttavuusajattelun nykytilaa ja tarpeita vaikuttavuusmallille,
3) yhteiskehittämistyöpajasta, jossa vaikuttavuusmallia kehitettiin yhdessä hanketoimijoiden kanssa sekä
4) loppuraportista. 

Lataa loppuraportti: Vaikuttava Erasmus+ – vaikuttavuusajattelun nykytilanne ja osallistuvien organisaatioiden tarpeet

Lisätietoja: 

julia.jousilahti@demoshelsinki.fi