Uusi strategia Taideyliopistolle

Demos Helsinki on kokenut yliopistojen yhteistyökumppani. Vuonna 2019 Taideyliopisto valmisteli kymmeneen tulevaan vuoteen suuntaavan strategian, jonka osana Demos Helsinki analysoi Taideyliopiston toimintaympäristön, taiteen ja yhteiskunnan murrosta 2020-luvulla. 

Taideyliopiston uuden strategian luomiseen koottiin strategian ydinryhmä, jonka jäseniksi tuli yliopiston ja akatemioiden johtoa, hallinnosta ja taloudesta vastaavia henkilöitä sekä muita yliopiston päättäjiä. Olennaista oli ydinryhmän sitoutuminen strategian tekemiseen. Demos Helsinki fasilitoi ja tuki ydinryhmän työtä.  

Strategiaprosessi oli laajasti osallistuva, ja siihen liittyi työn aikana laaja joukko opiskelijoita, tutkijoita, opettajia ja sidosryhmien edustajia. Keväällä järjestettiin lukuisia työpajoja, joissa Taideyliopiston arvoja ja olemassaolon tarkoitusta, eli missiota, kehitettiin. 

Syksyllä työskenneltiin laajoissa ja monipuolisissa teemaryhmissä, joiden työn tuloksena syntyi laajalla joukolla tehty yhteinen visio sekä strategisia kehitysohjelmia.

Demos Helsingin vanhempi asiantuntija Mikael Sokero oli mukana strategiaprosessin keskeisissä vaiheissa.

– Meiltä toivottiin haastamista ja ravistamista. Ajattelimme, että digitaalisuus, ilmastonmuutos tai väestön ikääntyminen eivät ole muutoksina, ilmiöinä ja haasteina vain tiedollisia, vaan myös kokemuksellisia. Kun ollaan tunteiden kanssa tekemisissä, taide on vahvoilla. Taideyliopistolla ja Demoksella osoittautui olevan yhteinen arvomaailma; monimuotoisuuden kunnioittaminen, osallisuuden tärkeys, kestävyys ja oikeudenmukaisuus.

Demos Helsinki tuotti strategian ydinryhmän suunnittelun ja päätöksenteon tueksi Taide, Taideyliopisto ja murrokset -analyysin, jossa kuvataan Taideyliopiston toimintaympäristöä 2020-luvulla. Analyysin ytimessä on, että taiteellisen ajattelun roolia tulee tulevaisuudessa vahvistaa. Ilmastonmuutoksen ja digitalisaation kaltaiset haasteet vaikuttavat toimintaympäristöön, mutta tarjoavat Taideyliopistolle tulevaisuudessa mahdollisuuksia myös uudistua.  

Suomalaisille yliopistoille strategiatyön merkitys on noussut uudenlaiseen rooliin, sillä sen vaikutus yliopistojen perusrahoitukseen tulee Opetus- ja kulttuuriministeriön uuden rahoitusmallin myötä kasvamaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen rahoituksesta 15 prosenttia on tulee olemaan strategiaperusteista, siinä missä nykyisessä rahoitusmallissa osuus on 12%.

– Olemme onnistuneet, jos Taideyliopisto kasvattaa rahoitustaan tulevaisuudessa ja vahvistaa paikkaansa yhteiskunnassa. Silloin Taideyliopistolla on enemmän resursseja tehdä asioita laadukkaammin ja vaikuttavammin, toteaa Mikael Sokero.

Taideyliopiston hallitus vahvisti uuden strategian helmikuussa 2020.