Työ 2040: tulevaisuuden työn skenaariot

Yhteistyössä Sitran, Verohallinnon, Varman, Tieto Oyj:n ja Ammattiliitto Pron kanssa toteutettu Työ 2040 syventää ymmärrystä työn muutoksesta ja rohkaisee edelläkävijöitä rakentamaan toivomaansa työelämää. Demos Helsinki on jatkanut tulevaisuuden työn tutkimista muun muassa valtioneuvoston tulevaisuusselonteon parissa.

Työn muutos on oiva suurennuslasi yhteiskunnan muutoksen tutkimiseen, koska työ koskettaa meitä kaikkia. Aihe läpileikkaa koko yhteiskunnan, koska kyse on työpaikkojen ja työn tekemisen lisäksi paljon laajemmasta kokonaisuudesta, kuten sosiaaliturvaan, veropohjaan ja eläkkeisiin liittyvistä kysymyksistä. 

Työelämän kautta koetaan se, että maailma muuttuu nyt oikeasti nopeasti. Keskustelu työn muutoksesta on oikeastaan keskustelua tulevaisuudesta, siitä mitä ihmiset kokevat arjessaan, vanhempi asiantuntija Johannes Koponen sanoo.

Työ 2040 -skenaarioita rakennettiin yhdessä laajan sidosryhmäjoukon kanssa, joista jokaisella oli oma lähtökohtansa työn tulevaisuuden pohtimiseen. Skenaariotutkimuksen kumppaneina olivat Sitra, Varma, Tieto Oyj, Verohallinto ja Ammattiliitto Pro. Lisäksi työpajoihin osallistui merkittävä joukko suomalaisia työn ja työn muutoksen asiantuntijoita ja tutkijoita. 

Työpajamenetelmillä kootut näkökulmat kiteytettiin julkaisussa kolmeen tulevaisuusskenaarioon. Skenaariot näyttävät, miten eri tavoin työtavat, työtehtävät, ammattikuvat tai se mikä työksi ymmärretään, voivat muuttua. Tarkastelu auttaa myös hahmottamaan, miksi työ oikeastaan on meille tärkeää.

Suositut työskenaariot ovat avoimesti organisaatioiden ja ihmisten hyödynnettävissä, ja niitä on käytetty muun muassa oppimateriaaleina. 

Työ 2040 -raportin pohjalta Demos Helsinki teki jatkotyönä myös taustaselvityksen valtioneuvoston tulevaisuusselontekoon, joka esiteltiin eduskunnalle 2018. Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa työhön liittyviä tulevaisuuksia ja päätöksentekotarpeita.Tutkimuksen keskeisten havaintojen mukaan työn tekemisen muodot ja työsuhteet moninaistuvat, työn aika- ja paikkasidonnaisuus heikkenee, koulutuksessa korostuu jatkuva oppiminen ja ihmisten toimeentulo muuttuu.

Työ 2040 -skenaariotyön pääsee lataamaan täältä.

Tutustu myös Demos Helsingin, Valtioneuvoston kanslian ja VTT:n raporttiin: Pitkän aikavälin politiikalla läpi murroksen – tahtotiloja työn tulevaisuudesta 

Artikkelikuva: Quino AlUnsplash