Tulevaisuuden työn tahtotila

Työ on muutoksessa ja muuttuu. Muutoksen tuomat vaikutukset sekä muutokseen sisältyvä potentiaali ja riskit ovat avanneet tutkimuskysymyksen siitä, miten työ tulee muuttumaan tulevaisuudessa ja miten yhteiskuntamme sopeutuu työn muuttuvaan kuvaan, hyödyntäen sen luomia mahdollisuuksia. Työn muutos on oiva suurennuslasi yhteiskunnan muutoksen tutkimiseen, koska työ koskettaa meitä kaikkia. Valtioneuvoston kanslia antoi Demos Helsingille toimeksiannon kehittää ja luoda ymmärrystä siitä, mitkä ovat tärkeimpiä teemoja, jotka muokkaavat työtämme – ja sitä kautta yhteiskuntaamme. Tavoitteena vision luominen siitä, miltä tulevaisuuden työ Suomessa näyttää.

 

Demos Helsinki oli osana suurempaa kansainvälistä yhteistyötä ja teki taustahaastatteluja kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä toi yhteen sidosryhmiä jakamaan mielipiteitään, huoliaan ja ideoitaan tulevaisuuden työstä. Tehtävämme keskittyi tulevaisuuden työn haasteiden määrittämiseen, tunnisti mahdollisia suunnitelmia, ratkaisuja ja kokeilua sekä toimme yhteen sidosryhmiä keskustelemaan. Tämän prosessin myötä syntyi yhteinen tavoite ja visio siitä, miten voimme sopeutua muuttuvaan työhön, sekä hyödynnämme muutoksen sisältämän potentiaalin.


Hanke on edelleen käynnissä. Tarjoamme aiheesta kattavan raportin sekä esityksen, jotka tarjoavat päättäjille mahdollisuuksia, joilla voisi hallita työn tulevaisuutta sekä siihen sopetumista. Aiempia projekteja tulevaisuuden työskenaarioista voit tarkastella tutustumalla raporttiimme Work 2040 – skenaarioita työn tulevaisuudesta.