Terveys 2050 –skenaariotyö

Terveys 2050 on Demos Helsingin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemä laaja tutkimushanke, joka käsittelee terveyden valinnanvapautta ja terveyden tulevaisuutta. Hanke tuotti uutta tietoa kuntien, järjestöjen ja yritysten mahdollisuuksista edistää terveyttä muuttuvassa yhteiskunnassa sekä kuvasi toimintaympäristön muutosten vaikutuksia ihmisiin ja organisaatioiden toimintaan.

Tutkimus keskittyi erityisesti ihmisten terveyteen liittyviin valintoihin ja käyttäytymiseen sekä niitä tukeviin palvelumalleihin ja uusiin kumppanuuksiiin.

Työn taustalla oli vuonna 2014 julkaistu Terveyden tasa-arvon tulevaisuus -taustaraportti sekä asiantuntijatyöpajojen sarja. Kuuteen työpajaan osallistui yhteensä 150 asiantuntijaa eri yhteiskunnan aloilta. Demos Helsinki toteutti selvitystyön sekä työpajojen suunnittelun ja fasilitoinnin. Osallistavat työpajat toteutettiin Demos Helsingin kehittämin backcasting -skenaariotyöskentelyn menetelmin. Skenaarioaineisto on herättänyt laajalti kiinnostusta heti julkaisunsa jälkeen, ja sen pohjalta on pidetty useita työpajoja sekä puheenvuoroja.

Terveys 2050 -julkaisun pääset lataamaan täältä.