SUDDEN – Hyvä lääke myös ympäristölle

Kestävä lääkekehitystä tutkiva ja edistävä SUDDEN lähestyy lääkkeiden aiheuttamaa ympäristökuormaa elinkaariajattelun näkökulmasta. Hankkeessa tuotetaan uusia työkaluja lääketeollisuudelle kestävien lääkeaineiden tunnistamiseen, politiikkasuosituksia sääntelyn kehittämiseksi sekä kiertotalouden ratkaisuja lääkepakkausten kestävyyden parantamiseksi.

Lääkkeiden ympäristövaikutukset ovat kasvava, maailmanlaajuinen ongelma. Samalla kun yhteiskunnat kaupungistuvat ja maapallon väestö kasvaa ja ikääntyy, lääkkeiden käyttö ja siten ympäristöön kohdistuva kemikaalikuorma kasvaa. Päästöjä syntyy lääkkeiden elinkaaren kaikissa vaiheissa aina kehityksestä valmistukseen, kulutukseen ja hävitykseen. SUDDEN eli Kestävä lääkekehitys / Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield -tutkimushankkeessa etsimme ratkaisuja lääkkeiden elinkaaren aikana syntyvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja lääkealan kestävyyden parantamiseksi.

Demos Helsinki vastaa hankkeen vuorovaikutuksesta, tutkimuksen yhteiskehittämisestä sekä strategisesta sidosryhmäyhteistyöstä. Hankkeessa on mukana oikeustieteilijöitä, pharmasian tutkijoita, kemistejä, lääketaloustieteilijöitä ja ympäristötieteilijöitä.

Hanke on osa strategisen tutkimuksen Kestävän kasvun avaimet (2) ohjelmaa 2019-2021.

Lue lisää SUDDEN-hankkeesta.

More info: atte.ojanen@demoshelsinki.fi